26 stycznia w Szkole Rzemiosł Różnych w Katowicach odbyło się pierwsze z trzech szkoleń fryzjerskich zaplanowanych w ramach prowadzonego projektu mentorskiego ,,Wymiana doświadczeń zawodowych formą kształcenia i zdobywania umiejętności”. W projekcie uczestniczy zarówno Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie jak i Szkoła Rzemiosł Różnych w Katowicach. Tematem szkolenia były ,,Historyczne i współczesne oblicza loków – metody i techniki wykonywania”. Głównym założeniem projektu jest mobilizowanie ucznia do podejmowania prób podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz kształcenia się przez całe życie poprzez wymianę doświadczeń. Zajęcia zostały przygotowane pod okiem Pani Małgorzaty Richter – nauczyciela praktycznej nauki zawodu z CKP, ale poprowadzone przez jej podopieczne – uczennice klasy II technikum fryzjerskiego Annę Wiecheć i Natalię Przybylską. To nowe doświadczenie pozwoliło prowadzącym sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności zawodowe, a uczestnikom uświadomiło, że wiedzę można czerpać z różnych źródeł, zarówno od nauczycieli jak i od uczniów. Podczas szkolenia dziewczęta prezentowały różne formy wykonywania loków z zastosowaniem technik ondulacji wodnej i żelazkowej. Największym jednak zainteresowaniem cieszył się twister do loków, który jest pewną innowacją na rynku fryzjerskim. Wprowadzanie zasady aktywnego udziału uczniów zarówno podczas kształcenia praktycznego jak i teoretycznego jest niezwykle ważne w dobie współczesnego rozwoju społeczeństwa. Przyczynia się ono nie tylko do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwijania własnych talentów, swojej kreatywności i wyobraźni, ale również prowadzi do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi.