KTO POTRAFI ZAMIENIĆ STERTĘ CEGIEŁ I PUSTAKÓW W W PIĘKNY BUDYNEK?

ZAWÓD MURARZA OD WIELU WIEKÓW OWIANY BYŁ MGŁĄ TAJEMNICZOŚCI, GDYŻ CZĘSTO POSIADAŁ ON OGROMNĄ WIEDZĘ NA TEMAT WZNOSZENIA SKOMPLIKOWANYCH KONSTRUKCJI.

Pracując w zawodzie murarza – tynkarza zajmować się będziesz wznoszeniem różnorodnych budowli z takich elementów jak: cegły, kamienie, elementy betonowe, gipsowe, ceramiczne i inne. Będziesz mógł wykonywać również schody, filary, stropy itp. Będziesz umiał przygotować podłoże na gotowym murze i położyć tynk zewnętrzny lub wewnętrzny. Będziesz także potrafił naprawić uszkodzenia w murze lub w tynku, Będzie ci można powierzyć także roboty licowe, czyli np. układanie na ścianach elewacji. Twoim zadaniem może być także wykuwanie otworów w już istniejących ścianach. Będziesz mógł także nadzorować i prowadzić prace rozbiórkowe.

Będziesz sam przygotowywał sobie miejsce pracy np. poprzez ustawienie rusztowań, zamontowanie urządzeń do transportu materiałów, przygotowanie odpowiednich zapraw itp. Będziesz posiadał rozległą wiedzę na temat układania cegieł, gdyż można to robić na wiele sposobów. Konstrukcja ściany lub stropu często jest skomplikowana i może zawierać np. przewody wentylacyjne.

Znajdziesz bez problemu pracę w dynamicznie rozwijającym się sektorze budownictwa: w firmach remontowych i budowlanych lub w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Jako dobrze wykwalifikowany specjalista masz spore szanse na zatrudnienie ze względu na deficyt fachowców na rynku.

Na zajęciach praktycznych przeprowadzanych w CKz nauczysz się:

 • analizowania rysunków roboczych,
 • wytyczania fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
 • oceniania przydatności materiałów do wykonania robót murarskich i tynkarskich,
 • przygotowywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • obsługiwania maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich,
 • wykonywania z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości, z otworami okiennymi i drzwiowymi, z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
 • wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów,
 • murowania gzymsów i attyk i kominów,
 • wykonywania murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
 • przygotowywania podłoża do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania tynkarskich prac wykończeniowych,
 • osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
 • spoinowania i licowania ścian,
 • układania izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowania izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
 • montowania i demontowania rusztowań do robót murarskich,
 • wykonywania rozbiórki konstrukcji murowych,
 • wykonywania robót związanych z remontami murów i tynków w obiektach budowlanych,
 • wykonywania różne złożonych prac murarskich, tynkarskich i betoniarskich przy budowie obiektów przemysłowych według instruktażu oraz odpowiednich rysunków technicznych,
 • wykonywania i naprawiania oraz konserwowania pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego będziesz również zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

UWAGA!
Absolwentom osiągającym dobre wyniki nauczania w kształceniu zawodowym umożliwimy:

 • zatrudnienie w ramach akcji rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Zakłady Remontowe Energetyki S. A. – renomowaną, stabilną firmę wykonującą ambitne zadania w kraju i za granicą,
 • sfinansowanie dodatkowych kursów specjalistycznych.

NABÓR NA TEN KIERUNEK PROWADZI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W JAWORZNIE!  (zsp3.jaworzno.edu.pl)