NOWOCZESNE BUDOWLE TO CZĘSTO BARDZO SKOMPLIKOWANE KONSTRUKCJE. POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ METAL, ŻELBET, A CZĘSTO DREWNO I TWORZYWA SZTUCZNE – OTO WYZWANIE DLA PRAWDZIWYCH FACHOWCÓW!

Jako monter konstrukcji budowlanych możesz wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Praca montera konstrukcji budowlanych dotyczy każdego etapu budowy – od fundamentów do zamknięcia stanu surowego.

Będziesz zatrudniany przy montażu budynków i budowli, takich jak budynki mieszkalne, handlowe, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, mosty, dźwigi, kładki, wieże, słupy energetyczne, słupy radiostacji. Twoje umiejętności będą również przydatne w przedsiębiorstwach zajmujących się remontami i modernizacjami obiektów i urządzeń przemysłowych.

Na zajęciach praktycznych przeprowadzanych w CKZ nauczysz się:

 • przygotowywać elementy konstrukcji metalowych do montażu,
 • łączyć elementy konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania,
 • zabezpieczać antykorozyjnie elementy konstrukcji stalowych,
 • wykonywać montaż konstrukcji metalowych z elementów prefabrykowanych zgodnie z rysunkami roboczymi,
 • demontować, konserwować, naprawiać i modernizować konstrukcje metalowe,
 • przygotowywać elementy żelbetowe do montażu,
 • wykonywać montaż konstrukcji żelbetowych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • wykonywać proste roboty murarskie, ciesielskie, betoniarskie i zbrojarskie, związane z montowaniem elementów żelbetowych,
 • wykonywać rusztowania do robót budowlanych,
 • konserwować i naprawiać konstrukcje budowlane,
 • wykonywać ręczną i mechaniczną obróbkę drewna,
 • wykonywać złącza i połączenia elementów drewnianych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego będziesz również zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

UWAGA!
Absolwentom osiągającym dobre wyniki nauczania w kształceniu zawodowym umożliwimy:

 • zatrudnienie w ramach akcji rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Zakłady Remontowe Energetyki S. A. – renomowaną, stabilną firmę wykonującą ambitne zadania w kraju i za granicą,
 • sfinansowanie dodatkowych kursów specjalistycznych.