Zawody

/Zawody
­

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykończenie domów, przebudowa pomieszczeń - to zadanie dla sprawnych rąk fachowca! Pracując w zawodzie montera będziesz zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub we własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. Na zajęciach praktycznych [...]

Ślusarz

Zostań artystą obróbki metalu! Pracując jako ślusarz zajmować się będziesz ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metali. Poznasz budowę oraz nauczysz się konserwować i naprawiać proste konstrukcje, mechanizmy, narzędzia i wyroby metalowe. Możesz być zatrudniony w zakładach [...]

Technik mechatronik

Wyzwanie dla ambitnych i ciekawych! Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik sterowania. Potrafi łączyć wiedzę z zakresu kilku dyscyplin naukowych: elektroniki, [...]

Technik budownictwa

Pewne zatrudnienie i interesująca praca! Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy [...]

Technik informatyk

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację [...]

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to wykwalifikowany pracownik, który zajmuje się wykonaniem, konserwacją, remontem i naprawą telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych). W tym celu buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe oraz [...]