Zamówienia publiczne.

/Zamówienia publiczne.
­

Zaproszenie do składania ofert.

Dostawa wyposażenia do pracowni mechaniki pojazdowej, w podziale na 6 części.   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja_o_wyborze_oferty

22 marca, 2018|

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dostawy wraz z montażem w obiekcie CKP tablic pamiątkowych, jednostronnych. […]

27 lutego, 2018|

Zaproszenie do składania ofert

na usługę: „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pracowni CKP” […]

25 lutego, 2018|

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę „Dostawa 3 stołów warsztatowych do pracowni mechaniki pojazdowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66” dla projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”. […]

11 lutego, 2018|

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę stołów warsztatowych.   Zaproszenie stół Formularz ofertowy stół   Informacja o unieważnieniu postępowania. Z powodu niewpłynięcia w wymaganym terminie ofert spełniających wymagania zamawiającego unieważnia się postępowanie wyłaniające dostawcę stołów warsztatowych.

29 listopada, 2017|

Zaproszenie do składania ofert.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo – dydaktycznych o halę szkoleniowo – egzaminacyjną wraz z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66.   Zaproszenie nadzór autorski

26 listopada, 2017|

Zaproszenie do składania ofert

na usługę: „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pracowni CKP” […]

8 listopada, 2017|

Zaproszenie do składania ofert

na usługę: „Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC CKP” […]

8 listopada, 2017|

Zaproszenie do składania ofert

na usługę: „Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni obróbki maszynowej CKP” […]

8 listopada, 2017|

Dostawa wyposażenia pracowni obróbki maszynowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni obróbki maszynowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. […]

26 października, 2017|

Dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w podziale na dwie części.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w podziale na dwie części. Część I – Dostawa wyposażenia pracowni obróbki maszynowej. Część II – Dostawa wyposażenia pracowni CNC. […]

28 września, 2017|

Zaproszenie do składania ofert – nadzór inwestorski.

Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo–dydaktycznych o halę szkoleniowo–egzaminacyjną wraz z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66. […]

9 czerwca, 2017|

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane.

Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo – dydaktycznych o halę szkoleniowo – egzaminacyjną wraz z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66. Informacja o wynikach postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Załączniki 2 -5 do SIWZ (wersja do edycji). Dokumentacja techniczna. [...]

22 maja, 2017|

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie tablicy informacyjnej. Pobierz pliki: zaproszenie formularz ofertowy_tablica  

7 marca, 2017|

Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia.

7 marca, 2017|

Ogłoszenia o zamówieniach

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej.

7 marca, 2017|

Informacja z otwarcia ofert.

7 marca, 2017|

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7 marca, 2017|

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

7 marca, 2017|

Plan postępowań o udzielenie zamówień.

Plan zamówień publicznych 2017.

7 marca, 2017|

Archiwum zamówień publicznych.

7 marca, 2017|