KAŻDY SAMOCHÓD KIEDYŚ BĘDZIE POTRZEBOWAĆ SERWISU. MOŻE BĘDZIE POTRZEBOWAĆ CIEBIE?

Spójrz, ile samochodów przybywa co rok w Twoim mieście. I są to pojazdy coraz bardziej skomplikowane, których nie da się naprawić prowizorycznymi metodami. Pracując jako technik pojazdów samochodowych będziesz organizował proces obsługi, diagnozował usterki i określał sposób ich usunięcia, wykonywał lub nadzorował naprawę, weryfikował części pojazdów, kontrolował jakość pracy, prowadził skomplikowaną dokumentację. Możesz również pracować w działach sprzedaży samochodów lub artykułów motoryzacyjnych.

Na zajęciach praktycznych przeprowadzanych w CKZ nauczysz się:

  • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i  interpretowania wyników pomiarów,
  • korzystania z warsztatowej dokumentacji technicznej,
  • wykonywania obróbki ręcznej i maszynowej związanej z naprawą części maszyn,
  • montowania i demontowania mechanizmów pojazdów samochodowych,
  • serwisowania samochodowych instalacji elektrycznych.

Nabór na ten kierunek prowadzi ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W JAWORZNIE! (zsp3.jaworzno.edu.pl)