Pewne zatrudnienie i interesująca praca!

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
 • wykonywanie rysunków budowlanych
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych
 • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych
 • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem
 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych
 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych
 • organizowanie pracy podwykonawców na budowie
 • ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych
 • określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy
 • organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych
 • organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy
 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp

Na zajęciach praktycznych w CKZ nauczysz się
1.przygotowania stali zbrojeniowej do montażu;
2.montażu oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
3.wykonywania mieszanek betonowych;
4.układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu.

Przygotujemy Cię do zdania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Nabór na ten kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie. (zsp3.jaworzno.edu.pl)