POLSKA JESZCZE DŁUGO BĘDZIE POTRZEBOWAĆ WĘGLA. NAUCZ SIĘ BEZPIECZNIE WYDOBYWAĆ „CZARNE ZŁOTO”!

Zawód technika górnictwa podziemnego to zawód szczególny. Jeśli uzyskasz średnią ocen minimum 3,5 i zdasz maturę, to dzięki umowie patronackiej zawartej przez szkołę z Południowym Koncernem Węglowym S. A. rozpoczniesz dobrze płatną i pewną pracę.  Będziesz planował, nadzorował lub prowadził procesy produkcyjne oraz przygotowywał dokumentację techniczno-ruchową w zakładzie specjalizującym się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, będziesz nadzorował przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Na zajęciach praktycznych przeprowadzanych w CKZ nauczysz się:

  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
  • biegłego posługiwania się różnymi narzędziami pomiarowymi i interpretowania wyników pomiarów,
  • obróbki ręcznej i łączenia różnych materiałów,
  • wykonywania podstawowych prac z zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem
  • łączenia różnymi metodami obwodów elektrycznych urządzeń górniczych,
  • montażu, wymiany części, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń.

W klasie III i IV zajęcia praktyczne i specjalizacyjne odbywać się będą na stanowiskach szkoleniowych Południowego Koncernu Węglowego S. A.

Nabór na ten kierunek prowadzi  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE! (ckziu.jaworzno.pl)