Podział na grupy:

1a BS ZSP3 Mechanik pojazdów samochodowych
1b BS ZSP3 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1F_A ZSP3 Technik usług fryzjerskich
1F_B ZSP3 Technik usług fryzjerskich
2a BS ZSP3 Mechanik pojazdów samochodowych
2b BS ZSP3 G Mechanik pojazdów samochodowych
2bś BS ZSP3 G Ślusarz bez podziału na grupy
2c BS ZSP3 SP Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2E ZSP3 Technik elektryk
2F_G ZSP3 Technik usług fryzjerskich
2F ZSP3 SP Technik usług fryzjerskich
2M ZSP3 Technik mechanik
2S ZSP3 Technik pojazdów samochodowych
3b BS ZSP3 Mechanik pojazdów samochodowych
3F ZSP3 Technik usług fryzjerskich
3M ZSP3 Technik mechanik
3S ZSP3 Technik pojazdów samochodowych
4E ZSP3 Technik elektryk bez podziału na grupy

2A_G CKZiU Technik automatyk
2B_G Technik mechatronik
2C_P CKZiU Technik automatyk
2C_P CKZiU Technik mechatronik