Kadrę Centrum stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający umiejętności zawodowe wyniesione z pracy w przemyśle i sektorze usług połączone z doświadczeniem dydaktycznym oraz pedagogicznym. Kwalifikacje merytoryczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmują takie dziedziny jak:

 • mechanikę i maszynoznawstwo,
 • mechanikę i elektromechanikę samochodową,
 • technologie budowlane,
 • technologię obróbki materiałowej i łączenia materiałów,
 • elektrotechnikę i elektronikę praktyczną,
 • programowanie sterowników przemysłowych,
 • obsługę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,
 • mechatronikę,
 • fryzjerstwo, kosmetologię i stylizację,
 • grafikę komputerową i komputerowe wspomaganie projektowania,
 • programowanie i obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie.

Nauczyciele Centrum stale zwiększają swoje kompetencje. Posiadają przygotowanie do pełnienia obowiązków egzaminatorów w zawodach usługowych (fryzjerstwo), elektrycznych, mechanicznych i telekomunikacyjnych. Wielu z nich współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie tworzenia lub recenzowania zadań dla etapu praktycznego zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, co zapewnia dobrą znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do tej trudnej próby.

LP Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Charakterystyka prowadzonych zajęć Egzaminator OKE w zawodzie
1 Tomasz Łakomski Nauczyciel dyplomowany – dyrektor CKP
 • pracownia metrologii warsztatowej i komputerowego wspomagania projektowania,
 • pracownia elektromechaniki pojazdowej,
 • pracownia spawalnicza
Technik telekomunikacji, technik mechanik, elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych.
2 Małgorzata Richter Nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor CKP
 • pracownia fryzjerska
Technik usług fryzjerskich, fryzjer.
3 Anna Wróbel Nauczyciel mianowany
 • pracownia fryzjerska
Technik usług fryzjerskich, fryzjer.
4 Monika Durczyńska Nauczyciel dyplomowany
 • pracownia doradztwa zawodowego
 
5 Jerzy Kudelski Nauczyciel mianowany
 • pracownia montażu i serwisu urządzeń elektronicznych,
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia spawalnicza
Elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
6 Kazimierz Prokop Nauczyciel mianowany
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki maszynowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń
 
7 Bogusław Zemła Nauczyciel kontraktowy
 • pracownia montażu instalacji elektrycznych i układów sterowania,
 • pracownia spawalnicza,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń,
 • pracownia mechaniki i elektromechaniki górniczej.
 
8 Marek Kudelski Nauczyciel mianowany
 • pracownia mechaniki pojazdowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń,
 • pracownia spawalnicza.
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych
9 Marek Olszewski Nauczyciel mianowany
 • pracownia mechaniki pojazdowej,
 • pracownia elektromechaniki pojazdowej
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych
10 Adam Proksa Nauczyciel mianowany
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki maszynowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń
 
11 Krzysztof Pająk Nauczyciel stażysta
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC
 
12 Krzysztof Sęk Nauczyciel mianowany
 • pracownia budowlana,
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia spawalnicza,
 • pracownia montażu konstrukcji budowlanych

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

monter konstrukcji budowlanych;

technik budownictwa

13 Michał Skut Nauczyciel stażysta
 • pracownia samochodowa
 
14 Mirosław Cupok Nauczyciel kontraktowy
 • pracownia budowlana,
 • pracownia montażu konstrukcji budowlanych
 
15  Dariusz Piesiak Nauczyciel dyplomowany
 • pracownia montażu instalacji elektrycznych,
 • pracownia montażu i serwisu urządzeń elektronicznych,
 Technik elektronik
16 Sławomir Dubiel Nauczyciel kontraktowy
 • pracownia montażu instalacji elektrycznych i układów sterowania
 
17 Rafał Stolorz Nauczyciel dyplomowany
 • pracownia montażowo-naprawcza maszyn i urządzeń,
 • pracownia obróbki ręcznej,
 Technik mechanik
18 Ewa Hurnik Nauczyciel mianowany
 • pracownia fryzjerska
 
19 Katarzyna Majchrzak Nauczyciel mianowany
 • pracownia fryzjerska
 
Pracownicy administracji i obsługi
1 Angelika Bieranowska Sekretarz szkoły
2 Natalia Bugajska Pomoc administracyjna
3 Agnieszka Mąka Obsługa obiektu
4 Jadwiga Machaczka Obsługa obiektu
5 Elżbieta Warska Obsługa obiektu
6 Halina Jesionkowska Obsługa obiektu
7 Stanisław Bochenek Konserwator
Kadra CKP listopad 2016