Kadrę Centrum stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający umiejętności zawodowe wyniesione z pracy w przemyśle i sektorze usług połączone z doświadczeniem dydaktycznym oraz pedagogicznym. Kwalifikacje merytoryczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmują takie dziedziny jak:

 • mechanikę i maszynoznawstwo,
 • mechanikę i elektromechanikę samochodową,
 • technologie budowlane,
 • technologię obróbki materiałowej i łączenia materiałów,
 • elektrotechnikę i elektronikę praktyczną,
 • programowanie sterowników przemysłowych,
 • obsługę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,
 • mechatronikę,
 • fryzjerstwo, kosmetologię i stylizację,
 • grafikę komputerową i komputerowe wspomaganie projektowania,
 • programowanie i obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie.

Nauczyciele Centrum stale zwiększają swoje kompetencje. Posiadają przygotowanie do pełnienia obowiązków egzaminatorów w zawodach usługowych (fryzjerstwo), elektrycznych, mechanicznych i telekomunikacyjnych. Wielu z nich współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie tworzenia lub recenzowania zadań dla etapu praktycznego zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, co zapewnia dobrą znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do tej trudnej próby.

LP Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Charakterystyka prowadzonych zajęć Egzaminator OKE w zawodzie
1

Tomasz Łakomski

Nauczyciel dyplomowany – dyrektor CKZ

 • pracownia metrologii warsztatowej i komputerowego wspomagania projektowania,
 • pracownia elektromechaniki pojazdowej,
 • pracownia spawalnicza

Technik telekomunikacji, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń dźwigowych, ślusarz,
elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających

2

Małgorzata Richter

Nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor CKP

 • pracownia fryzjerska

Technik usług fryzjerskich, fryzjer.

3

Katarzyna Majchrzak

Nauczyciel mianowany

 • pracownia fryzjerska

Fryzjer.

4

Anna Sieprawska

Nauczyciel początkujący

 • pracownia fryzjerska
 

5

Monika Durczyńska

Nauczyciel dyplomowany

 • pracownia doradztwa zawodowego
 

6

Jerzy Kudelski

Nauczyciel mianowany

 • pracownia montażu i serwisu urządzeń elektronicznych,
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia spawalnicza

Elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

7

Kazimierz Prokop

Nauczyciel mianowany

 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki maszynowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń
 

8

Adam Proksa

Nauczyciel mianowany

 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki maszynowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń
 

9

Sławomir Dubiel

Nauczyciel mianowany

 • pracownia maszyn elektrycznych, instalacji elektrycznych i układów sterowania,

 Technik elektryk, elektryk

10

Artur Mirocha

Nauczyciel mianowany

 • pracownia montażu instalacji elektrycznych i układów sterowania,
 • pracownia montażu i serwisu urządzeń elektronicznych,

Technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

11

Marek Kudelski

Nauczyciel mianowany

 • pracownia mechaniki pojazdowej,
 • pracownia montażowo – naprawcza maszyn i urządzeń,
 • pracownia spawalnicza.

Technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych

12

Marek Olszewski

Nauczyciel mianowany

 • pracownia mechaniki pojazdowej,
 • pracownia elektromechaniki pojazdowej

Technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych

13

Michał Skut

Nauczyciel kontraktowy

 • pracownia samochodowa
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC
 • pracownia spawalnicza.
 

14

Czesław Skut

Nauczyciel początkujący

 • pracownia samochodowa
 

15

Krzysztof Pająk

 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek CNC
 

16

Krzysztof Sęk

Nauczyciel mianowany

 • pracownia budowlana,
 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia spawalnicza,
 • pracownia montażu konstrukcji budowlanych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

monter konstrukcji budowlanych;

technik budownictwa

17

Mirosław Cupok

Nauczyciel mianowany

 • pracownia budowlana,
 • pracownia montażu konstrukcji budowlanych
 

18

Krzysztof Gołda

Nauczyciel dyplomowany

 • pracownia montażu instalacji elektrycznych i układów sterowania,
 • pracownia obróbki ręcznej
 
Pracownicy administracji i obsługi
1 Angelika Bieranowska Sekretarz szkoły
2 Justyna Machaczka Pomoc administracyjna
3 Agnieszka Mąka Obsługa obiektu
4 Jadwiga Machaczka Obsługa obiektu
5 Małgorzata Klose Obsługa obiektu
6 Katarzyna Lower Obsługa obiektu
7 Jan Ilarski Konserwator
Kadra CKP listopad 2016