W dniu 4 października 2018 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, rozpoczęło się III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego, organizowane przez Województwo Śląskie, Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis  w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Katowicach oraz Śląską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

Spotkanie otworzyła pani Aleksandra Kruszyńska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach. Następnie pan mgr inż. Jacek Górski dyrektor CKZiU w Sosnowcu zaprezentował potencjał centrum, omówił współpracę szkoły  z pracodawcami, podał przykłady wsparcia pracodawców oraz plany rozbudowy obiektu szkoły i jej wyposażenia.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie pani dr Wiolety Witczak – Smolik, rzecznika prasowego, przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pani rzecznik opowiedziała o działaniach KSSE jako strefie, w której działa 350 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 32 mld złotych i stworzyły ponad 75.000 miejsc pracy. Zostały przedstawione dwa filmy ilustrujące kampanię społeczną „Chcę u Ciebie pracować”.

Następnie rozpoczęła się część warsztatowa. Do wyboru  dla uczestników były następujące zajęcia:

„Orientacja zawodowa w nauczaniu wczesnoszkolnym – od marzenia do zawodu” – prowadzący: Dagmara Kubiczek – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Sosnowcu oraz Klaudia Niedziółka – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Będzinie;

„Czynniki wpływające na wybory edukacyjno – zawodowe uczniów szkół podstawowych” – prowadzący: Jowita Waluda i Mariola Bigaj – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Dąbrowie Górniczej;

„Twoja droga do sukcesu – talent i kompetencje” – prowadzący: Monika Łyżwińska, Jolanta Buchta – WUP w Katowicach;

„O kompetencjach potrzebnych na rynku pracy – kompetencje transferowalne” – prowadząca pani Teresa Mulka-Łuszcz – doradca zawodowy CKZiU w Jaworznie;

„Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego” – prowadząca pani Ewa Kustwan – Mróz- Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach.

Na warsztatach z coachingiem i tutoringiem pani Ewa Kustan – Mróz przedstawiła wiele ciekawych ćwiczeń do wykorzystania w pracy nie tylko doradców zawodowych ale także nauczycieli  i wychowawców. Podkreśliła  jak ważne w tych metodach pracy są: pytania zmiękczające relację, pytania zadawane w rozmowach doradczych związanych z podejmowaniem przez młodych ludzi ważnych decyzji oraz pytania otwarte.

Warsztaty wniosły wiele cennych i praktycznych wskazówek dla doradców i nauczycieli pracujących w przedszkolach oraz szkołach każdego typu.

 

                               Monika Durczyńska

Doradca zawodowy CKP w Jaworznie

Uczestniczka III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego