W dniu 29 marca 2019 roku w pracowniach CKP w Jaworznie odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Technicznego „Technika wokół nas”. W konkursie uczestniczyło siedem drużyn, które reprezentowały  szkoły podstawowe miasta Jaworzna. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna – p. Pawła Silberta. Celem konkursu było nie tylko rozbudzanie zainteresowań technicznych uczniów, ułatwienie im dokonania oceny własnych możliwości i predyspozycji, ale przede wszystkim integracja środowiska szkół naszego miasta oraz wspólne spędzenie czasu i dobra zabawa.

Nagrody dla zwycięzców i pamiątki dla uczestników ufundowała jaworznicka firma TURBO – TEC Spółka z o. o., będąca jedną z największych niezależnych firm w Europie specjalizujących się w profesjonalnej regeneracji podzespołów pojazdów samochodowych.  Firma ta od wielu lat współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w procesie kształcenia kompetencji zawodowych uczniów jaworznickich szkół.

Zadania konkursowe obejmowały swym zakresem wiele dziedzin działalności technicznej. Były to między innymi: podstawy montażu mechanicznego, wykonywanie dokumentacji technicznej, podstawy mechanicznej obróbki metali, montaż obwodów elektrycznych, montaż elementów elektroniki, budownictwo, obróbka ręczna tworzyw i elementy mechaniki samochodowej. Drużyny bardzo dobrze radziły sobie z większością zadań, co dowodzi ich świetnego przygotowania do konkursu.  Jest to niewątpliwie zasługą nauczycieli z macierzystych szkół. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, o czym świadczą niewielkie różnice w ilości punktów uzyskanych przez poszczególne drużyny.  

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12 w składzie: Bartłomiej Palian, Daniel Kowalczyk, Dominika Czekaj (33 punkty). Opiekunem grupy była pani Anna Tekieli, doradca zawodowy.

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8, w składzie: Hubert Kubowicz, Filip Chałupka, Nikolas Hendel (32,5 punkty).

Trzecie miejscie: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21 w składzie: Krzysztof Marcisz, Marcin Mika, Kacper Dylus (32,5 punkty).

O klasyfikacji na drugim i trzecim miejscu zadecydował czas wykonanego zadania praktycznego na pracowni obróbki ręcznej.

Pozostałe drużyny reprezentowały następujące szkoły podstawowe: SP nr 6, SP nr 3, SP nr 11, SP nr 4.

Oryginalny puchar przechodni, wykonany przez nauczycieli CKP, otrzymała Szkoła Podstawowa nr 12.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy im, by ujawniony przez nich talent techniczny został owocnie wykorzystany przy podejmowaniu decyzji o wyborze kolejnej szkoły i budowaniu ścieżki własnego rozwoju.

W imieniu uczniów jaworznickich szkół serdecznie dziękujemy p. Konradowi Koziełowi – dyrektorowi firmy TURBO – TEC Spółka z o. o. za niezawodne wsparcie konkursu.