Zadaniem placówki kształcenia praktycznego jest przygotowanie ucznia do pierwszej poważnej próby sprawdzającej jego umiejętności: etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  W czasie egzaminu uczeń wykonuje praktyczne zadanie obejmujące wykorzystanie wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.  Nauczyciele CKP zdają sobie sprawę z tego, że postęp dokonujący się w świecie nowoczesnych technologii przemysłowych i usług zawsze będzie wyprzedzał możliwości edukacyjne szkoły. Dlatego uznajemy za ważną każdą inicjatywę wyposażenia ucznia o dodatkowe, potrzebne w przyszłej pracy zawodowej umiejętności, wykraczające poza program nauczania.  CKP podjęło próbę wyjścia naprzeciw tym potrzebom organizując warsztaty doskonalące dla najlepszych uczennic szkół fryzjerskich Śląska. W tym celu nauczycielki CKP – p. Małgorzata Richter i p. Anna Wróbel przygotowały zaplecze do przeprowadzenia szkolenia, nawiązały współpracę z Akademią Stylizacji Fryzur reprezentowaną przez panią Katarzynę Majchrzak oraz firmą RADOSZ w osobie pana Przemysława Radosza – przedstawiciela marki YUNSEY PROFESSIONAL. Po wysłaniu stosownych informacji do śląskich szkół okazało się, że liczba zainteresowanych przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Ze względu na możliwości techniczne pracowni fryzjerskiej CKP do udziału w warsztatach zaproszono pierwsze trzy zgłoszone szkoły.

Mistrzowskie Warsztaty Fryzjerskie FREESTYLE 2014 rozpoczęły się 28 lutego od prelekcji pana Przemysława Radosza dotyczącej marki YUNSEY PROFESSIONAL. Na potrzeby szkolenia firma RADOSZ wyposażyła 10 stanowisk szkoleniowych w wysokiej jakości kosmetyki i środki do pielęgnacji włosów tej właśnie marki. Następnie pani Katarzyna Majchrzak z Akademii Stylizacji Fryzur w sposób niezwykle sprawny i profesjonalny przeprowadziła praktyczne szkolenie z zakresu koloryzacji, strzyżenia i formowania fryzur. Ponieważ szkolenie miało charakter warsztatów, po każdym etapie instruktażu połączonego z pokazem czynności przychodziła pora na wykonanie zadania przez zaproszone uczennice. Każda z nich pracowała na odrębnym, przygotowanym przez CKP  stanowisku farbując, strzygąc i modelując główkę treningową. Pokazowi oraz wykonywaniu indywidualnych zadań przez uczennice przyglądały się ich opiekunki – nauczycielki praktycznej nauki zawodu, żywo dyskutując.  Na zakończenie warsztatów komisja oceniła prace i przyznała najsprawniej wykonującej zadanie Justynie Kani  z Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu nagrodę w postaci zestawu środków pielęgnacyjnych firmy YUNSEY PROFESSIONAL, ufundowanego przez firmę RADOSZ.

Bardzo udany event, jakim były Mistrzowskie Warsztaty Fryzjerskie FREESTYLE 2014, pozwolił nie tylko na zwiększenie umiejętności uczennic, ale także, (a może przede wszystkim) zapoznaniu nauczycielek praktycznej nauki zawodu z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii fryzjerskich, z bieżącymi trendami i założeniami współczesnej stylistyki. Nauczycielki dzieliły się również swoimi doświadczeniami, a pani Katarzyna Majchrzak wyczerpująco wyjaśniała niuanse związane z działaniem skomplikowanych środków chemicznych i ich długofalowym działaniem. Wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i mimo zmęczenia spowodowanego sześciogodzinną intensywną pracą powróciły do domów z uśmiechami na twarzy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, bez których ofiarności i pasji nie udałoby się zorganizować tej oryginalnej imprezy. Są to:

  • Katarzyna Majchrzak – mistrz fryzjerstwa oraz właścicielka Akademii Stylizacji Fryzur;
  • Teresa Kulikowska – Jakubik – autorka poradników egzaminacyjnych i podręczników do fryzjerstwa;
  • Halina Jarczyk – dyrektor ZSP nr 3 w Jaworznie;
  • Przemysław Radosz – właściciel hurtowni fryzjerskiej RADOSZ, przedstawiciel firmy YUNSEY PROFESSIONAL (z p. Moniką Radosz).

W Mistrzowskich Warsztatach Fryzjerskich FREESTYLE 2014 udział wzięły:

  1. Klaudia Kolasa i Patrycja Tabor (uczennice) oraz Ewa Hurnik i Renata Grys (nauczycielki) z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie;
  2. Kamila Jara i Ewa Świeca (uczennice) oraz Edyta Mrozik (nauczycielka) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej;
  3. Kaja Janicka i Justyna Kania (uczennice) oraz Renata Jadowska (nauczycielka) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu;
  4. Kamila Kuźmiak, Karolina Jedynak, Anna Rak i Patrycja Stasiowska (uczennice) oraz Sylwia Szewczyk – Szykuła (nauczycielka) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie;
  5. Małgorzata Richter i Anna Wróbel – nauczycielki Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.