Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej.