„Połączenie sił to początek, bycie razem to postęp a wspólna praca to sukces”

We wrześniu 2013 roku jaworznickie szkoły oraz placówki zajmujące się poradnictwem zawodowym połączyły swoje siły na rzecz wsparcia młodych ludzi w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych. Powstałe wówczas Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego ma już za sobą pierwsze sukcesy. Organizacja ta została wyróżniona przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013 na terenie naszego miasta. Ten sukces z jednej strony umocnił nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne i ma sens  a z drugiej strony postawił wysoko poprzeczkę. Naszą ofertę w tym roku przygotowywaliśmy z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego miasta bez względu na wiek.
Tegoroczna VI już edycja OTK odbyła się pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

OTK na terenie naszego miasta zainaugurowano miejską konferencją „Dobry start na rynku pracy – zadania szkoły a oczekiwania pracodawców”. Prelegentami byli: dyrektorzy: ZSP nr 3,
i Technikum Energetycznego, wicedyrektor SOSW, dyrektor CKP, przedstawiciele OKE, PUP oraz pracodawcy lokalnego rynku pracy: ZRE Katowice S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., bank Credit Agricole. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami systemu edukacyjnego kształcącego młodego pracownika a podmiotami gospodarczymi rekrutującymi
i zatrudniającymi na rynku pracy. Poruszane na spotkaniu zagadnienia dotyczyły również pełnosprawnego pracownika, którym może być także osoba niepełnosprawna.

Dla najmłodszej grupy wiekowej – przedszkolaków przeprowadzono konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”. Nadesłano 27 prac konkursowych. Konkurs zwyciężyła Nadia Pietrowska
z Przedszkola Miejskiego nr 12, drugie miejsce zdobył Patryk Hudoba z Przedszkola Miejskiego nr 22, a na trzecim miejscu uklasowała się Magdalena Miazio z Przedszkola Miejskiego nr 2. Nagrodę wyróżnienia otrzymał  Dominik Hacieja z Przedszkola Miejskiego nr 14. Dnia 24 października w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się gala wręczenia nagród i otwarcie wystawy prac, która potrwa do połowy listopada. Sponsorami nagród był Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej UM Jaworzna oraz Biblioteka Pedagogiczna.  W Szkole Podstawowej nr 16 odbyły się zajęcia „ Jak zaplanować swoją karierę” . Zajęcia poprowadziła Pani Hanna Micińska wykładowca Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Katowicach. Natomiast gimnazjaliści zmagali się z zadaniami w II Międzygimnazjalnym Konkursie Zawodoznawczym, którego głównym organizatorem była Aleksandra Gorstka – doradca zawodowy Gimnazjum nr 3. Do konkursu zgłosiły się drużyny
z gimnazjów nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz OHP. Turniej zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 6, drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 4, a na trzeciej pozycji uklasowała się drużyna
z Gimnazjum nr 10.  Jednym z zadań tego konkursu było wykonanie plakatu „Rynek pracy w Jaworznie i okolicy”. Zarówno prace przedszkolaków jak i gimnazjalistów będzie można podziwiać w budynki UM przy Placu Górników 5 od  połowy listopada. W Technikum Energetycznym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym gimnazjaliści i licealiści wzięli  udział w prelekcjach przeprowadzonych przez: Magdalenę Krepel – doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy, Joannę Juras – doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery, Ewę Chmielewską – pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Mariusza Dziubanika – nauczyciela ZSP nr 3 w Jaworznie. Tematyka prelekcji dotyczyła sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i procesu rekrutacji, przepisów prawa pracy. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uruchomiony został punkt konsultacyjny dla rodziców i uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Osoby poszukujące możliwości zmiany branży i zarejestrowane w PUP wzięły udział w spotkaniu z Simoną Smugowską – dyrektorem ZSP nr 6 w Jaworznie  na temat „Kursy kwalifikacyjne szansą na przekwalifikowanie i zatrudnienie”. W ofercie uwzględniono także doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, dla których Magdalena Wrona – doradca zawodowy PUP przygotowała materiały dotyczące nowej formuły wsparcia osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.  Anna Kurasz z kolei przybliżyła metodę Biofeedback stosowaną także do badań predyspozycji zawodowych.

To przedsięwzięcie nie miałoby szansy powodzenia gdyby nie zaangażowanie członków Rady JFDZ w składzie: Aleksandra Gorstka, Anna Jania, Ewa Latko, Magdalena Plewko – Kotynia, Anna Żurowska, Iwona Bulanda – Kierońska.

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego nie stoi w miejscu, generuje nowe pomysły
a  swoją działalnością obejmuje coraz większą grupę osób. Już dzisiaj ruszają prace nad przygotowaniami Tygodnia Przedsiębiorczości, który trwać będzie na terenie miasta Jaworzna od 17 do 21 listopada.

 

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk

Przewodnicząca Rady JFDZ