SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU  OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2017

 „Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje”

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na stałe wpisała się w harmonogram działań Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Tegoroczna edycja OTK odbyła się pod hasłem: „Ja na rynku pracy – moje talenty i kompetencje” i trwała w dniach  16 – 22.10.2017 r.

Akcja na terenie naszego miasta objęła wiele wydarzeń organizowanych w różnych miejscach, dla różnych grup wiekowych przez wiele współpracujących ze sobą placówek.
W ramach tegorocznej edycji odbyły się następujące wydarzenia:

 • Punkt konsultacyjny dla uczniów i rodziców w Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jaworznie.
 • Punkt konsultacyjny dla uczniów i rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie.
 • Punkt konsultacyjny dla mieszkańców Jaworzna w galerii handlowej Galena zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
 • Punkt konsultacyjny dotyczący kształcenia ustawicznego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Jaworznie.
 • Prelekcja dla osób bezrobotnych „KKZ szansą na przekwalifikowanie i zatrudnienie”. Prelekcję, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, przygotowały i przeprowadziły: Simona Smugowska – dyrektor CKZiU w Jaworznie, Teresa Mulka – Łuszcz – doradca zawodowy CKZiU w Jaworznie.
 • Warsztaty „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzone dla uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie.
 • Warsztaty dla doradców zawodowych w ZSP nr 4 przeprowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień:
 • „Jak tworzyć gry szkoleniowe?’
 • „Chłopska szkoła biznesu – gra ekonomiczna.”

W warsztatach wzięło udział 18 uczestników.

 • V Międzyszkolny Konkurs Zawodoznawczy skierowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową
  nr 4 w Jaworznie. Organizatorem merytorycznym oraz technicznym konkursu była Regina Skrzyńska – doradca zawodowy SP 4 oraz oddziałów gimnazjalnych w tej szkole podstawowej. Sponsorem nagród w konkursie był Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej UM Jaworzna. Do konkursu zgłosiło się 9 drużyn.
 • Warsztaty dla uczniów klas o profilach artystycznych „Talent i zawód” opracowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
 • Gala rozdania nagród konkursu „Moja wakacyjna praca”. Konkurs zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
 • Meeting szkoleniowo – zawodowy: rozwiń karierę z MCK” w ZSP nr 4 w Jaworznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym ogólnodostępne stoisko wystawiennicze z ofertami pracy oraz projektów realizowanych w Młodzieżowym Centrum Kariery Jaworzna, Sosnowca i Katowic.
 • Konferencja dla dyrektorów oraz doradców szkolnych jaworznickich placówek oświatowych nt. „ Edukacja i praca – moje talenty i kompetencje. Dobre praktyki
  w Jaworznie.” Prelegentami konferencji byli:
 • Ewa Latkodoradca zawodowy Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 4, III Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie,
 • Janina Dębska – Bębenek – organizator cyklicznego konkursu „Talent i praca” w Jaworznie,
 • Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  w Jaworznie,
 • Gabriela SuchomskaSpecjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA.

W konferencji wzięło udział 24 uczestników.

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego nie stoi w miejscu i generuje nowe pomysły.
Już dzisiaj ruszają prace nad przygotowaniami Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości 2017, który trwać będzie na terenie naszego miasta od 13 do 24 listopada 2017 r.

 

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk

Przewodnicząca Rady JFDZ