Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Decyzja ta może rzutować nie tylko na najbliższą przyszłość. By ułatwić wybór dalszej ścieżki kariery przygotowano specjalny poradnik dla młodzieży i ich rodziców.

Celem poradnika jest udzielenie gimnazjalistom i rodzicom odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zachodzących zmian, biorąc pod uwagę możliwości kształcenia i perspektywy zatrudnienia. W poradniku znajdują się informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego oraz oferty edukacyjnej miasta Jaworzna. Informacje w nim zawarte zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadgimnazjalnych.

Pełna treść poradników dostępna w załącznikach poniżej.

Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Co po gimnazjum/szkole podstawowej? Poradnik na 2019-2020.