W dniu 19 kwietnia 2023 roku w placówce Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie  odbyła się X edycja powiatowego konkursu „Technika wokół nas”, który objęty jest patronatem prezydenta miasta Jaworzna.

Celem konkursu było nie tylko rozbudzenie zainteresowań technicznych uczniów, ułatwienie im dokonywania oceny własnych możliwości i predyspozycji, ale przede wszystkim integracja jaworznickich szkół.

W konkursie wzięły udział cztery trzy osobowe drużyny uczniów klas VIII, które były reprezentacjami szkół podstawowych. Zadaniami uczestników było wykonanie zadań praktycznych w następujących pracowniach: obróbki ręcznej, metrologii, elektroniki, elektryki oraz samochodowej.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie w składzie: Igor Kras, Jakub Hadała i Igor Zelek. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły podstawowej nr 12 w Jaworznie, a trzecie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej na 3 z Oddziałami Intergracyjnymi w Jaworznie. Zwycięska drużyna otrzymała przechodni puchar, który zgodnie z nazwą jest co roku przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody zasponsorowane przez Urząd Miejski w Jaworznie oraz firmę Turbo – Tec Sp. z o. o.