Z głębokim żalem informujemy, że 13 maja 2021 roku odszedł od nas po ciężkiej chorobie pan Bogusław Zemła – długoletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przyjaciel młodzieży.

Był rodowitym jaworznianinem. Po przejściu na emeryturę postanowił podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy w kopalni, gdzie pracował pod ziemią jako elektryk. W 1999 roku dołączył do grona nauczycieli praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie, położonego przy ul. Darwina 17. Od początku swojej pracy nauczycielskiej wespół z uczniami konstruował wyposażenie pracowni, naprawiał maszyny i sprzęt warsztatowy przygotowując jednocześnie klasy zasadniczej szkoły zawodowej do pierwszych zreformowanych egzaminów zewnętrznych w zawodzie elektryk. Bardzo starał się, by jego uczniowie posiadali umiejętności potrzebne do pracy na różnych stanowiskach: jako monterzy elektrycznych instalacji mieszkaniowych,  pracownicy serwisu maszyn elektrycznych czy też elektrycy wykonujący swoje zadania w kopalni. Prowadził także zajęcia dla uczniów technikum. Jego rzetelność, fachowość i  wszechstronne umiejętności budziły podziw zarówno uczniów, jak i współpracujących z nim nauczycieli i personelu szkoły. Dał się poznać jako nauczyciel szybko nawiązujący kontakt z młodzieżą, która darzyła go ogromnym zaufaniem. W 2010 roku wespół z kolegami – nauczycielami włączył się aktywnie w proces budowy bazy technodydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego  przy ulicy Promiennej 66 (obecnie  – Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie), gdzie prowadził zajęcia praktyczne z zakresu elektrotechniki i elektromechaniki. Tworząc zaplecze techniczne dla prowadzonych przez siebie zajęć zawsze znajdował czas, by oprócz tego pomagać wszystkim nauczycielom w modernizacji ich pracowni. Cierpliwie i profesjonalnie naprawiał wszystkie usterki wyposażenia, których wiele zdarza się na stanowiskach pracy uczniowskiej w placówce kształcenia zawodowego. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem powstało wiele oryginalnych rozwiązań technicznych, które do dziś funkcjonują w CKZ. Od początku swojego działania CKZ wspierało inne placówki oświatowe Jaworzna przyjmując do nieodpłatnej naprawy ich szkolne wyposażenie: od odkurzaczy po komputery. Każde z tych urządzeń odzyskiwało sprawność w silnych dłoniach pana Bogusława lub w rękach uczniów uczących się zawodu pod jego opieką.

Był zawsze uczynny, niezawodny i po harcersku dotrzymujący raz danego słowa. Będziemy go pamiętać jako dobrego człowieka, wspaniałego nauczyciela i kolegę będącego niekwestionowanym autorytetem w sprawach zawodowych oraz cieszącego się powszechną sympatią i szacunkiem wszystkich tych, którzy mieli szczęście i honor poznać go bliżej.

Odpoczywaj w pokoju, nasz drogi przyjacielu!
Dziękujemy Ci za wszystkie lata wspólnej pracy!

Społeczność szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie