Żeby nadążyć za zmianami w technice samochodowej nie wystarczy lektura podręczników szkolnych, choćby tych najnowszych. Trzeba śledzić nowinki techniczne, kupować drogie czasopisma branżowe, przeszukiwać zasoby Internetu. Ale najlepiej spotkać się z wybitnym fachowcem z danej dziedziny, wysłuchać jego prelekcji, wziąć udział w ciekawym pokazie, wykonać interesujące ćwiczenia… Można też zadać mnóstwo pytań będąc pewnym, że na każde z nich zostanie udzielona wyczerpująca, konkretna odpowiedź.

Czy to jest możliwe, gdzie?

Oczywiście! W CKP!

12 października Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie po raz kolejny zorganizowało specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi i naprawy systemów klimatyzacji samochodowej, przeprowadzone przez pana Adama Gertrudę z firmy NRF TechSupport. Pan Adam podzielił się z uczniami klasy III kształconej w zawodzie „technik pojazdów samochodowych” swoją imponującą wiedzą i doświadczeniem, wyniesionym z długoletniej praktyki zawodowej. Nie zabrakło uruchomienia modelu klimatyzacji w skali 1:1 i sprawdzenia działania układu specjalnym oprzyrządowaniem. Spotkanie z panem Adamem Gertrudą rozwiało wiele mitów i niedomówień narosłych wokół tematyki związanej z klimatyzacją samochodową oraz pozwoliło uczestnikom szkolenia wyposażyć się w zestaw informacji niezbędnych podczas pracy we współczesnym warsztacie samochodowym.

19 października Ci sami uczniowie skorzystali z możliwości zapoznania się z problematyką związaną z budową i działaniem współczesnych amortyzatorów gazowo – olejowych i olejowych. Podczas szkolenia przeprowadzonego przez pana Andrzeja Chmielewskiego reprezentującego firmę KYB Europe uczniowie poznali sposoby fachowej obsługi amortyzatorów, tajniki montażu amortyzatorów w zawieszeniu samochodowym przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz mogli przeprowadzić pośrednie badanie stanu amortyzatorów poprzez sprawdzenie przyczepności kół do podłoża. Nie obyło się bez próby zmontowania całej kolumny McPhersona. Szkolenie było tym bardziej interesujące, że w jego trakcie pan Andrzej Chmielewski w kompetentny i wyczerpujący sposób przedstawił ważne zagadnienia związane z wpływem stanu technicznego pojazdu na jego bezpieczne i pewne poruszanie się po drodze.

Tą drogą serdecznie dziękujemy naszym prelegentom: panu Adamowi Gertrudzie i panu Andrzejowi Chmielewskiemu za poświęcenie swego cennego czasu na przeprowadzenie fachowych szkoleń połączonych z pokazami. Dziękujemy również panu Markowi Olszewskiemu – naszemu doradcy technicznemu i nauczycielowi praktycznej nauki zawodu – za zorganizowanie tych ważnych spotkań z obszarem najnowocześniejszej technologii motoryzacyjnej.