Wyzwanie dla ambitnych i ciekawych!

Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik sterowania. Potrafi łączyć wiedzę z zakresu kilku dyscyplin naukowych: elektroniki, informatyki, mechaniki, automatyki i robotyki.

Z mechatroniką stykamy się, gdy przechodzimy przez automatycznie otwierane drzwi, korzystamy z nowoczesnych aparatów fotograficznych, cyfrowych kamer, drukarek, odtwarzaczy CD albo obsługujemy automatyczną pralkę. Do osiągnięć mechatroniki należy także wiele systemów w samochodach, np. system kontroli przyczepności kół w czasie jazdy, sterowania wysokością zawieszenia, stabilizacji jazdy, ABS czy regulacja antypoślizgowa.

Szczegółowy zakres obowiązków tego specjalisty zależy od miejsca pracy oraz zajmowanego stanowiska. Jednak każdy mechatronik powinien dobrze radzić sobie z doborem elementów, podzespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń oraz systemów mechatronicznych, nadzorować ich montaż oraz demontaż, ustalać niezbędne parametry, projektować i opracowywać procesy technologiczne produkcji urządzeń i układów mechatronicznych. A także testować prototypy i wprowadzać poprawki, wykonywać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretować ich wyniki, instalować i weryfikować oprogramowanie sterujące, kontrolować prawidłowość pracy urządzeń i systemów oraz oceniać ich stan techniczny, przygotowywać i prowadzić dokumentację techniczną i ruchową, sporządzać protokoły z uszkodzeń i awarii, czy też wykonywać podstawowe naprawy i regulacje.

Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu – w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

Nabór na ten kierunek prowadzi CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE! (ckziu.jaworzno.pl)