UCZNIOWIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO –  WYCHOWAWCZEGO W JAWORZNIE NA WARSZTATACH ZAWODOZNAWCZYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W JAWORZNIE

W dniu 14 czerwca 2021 w CKZ w Jaworznie odbyły się warsztaty zawodoznawcze, w których uczestniczyli uczniowie SOSW w Jaworznie.

Pani Monika Durczyńska, doradca zawodowy CKZ w Jaworznie oprowadzała młodzież po placówce w towarzystwie pani wychowawczyni, Magdaleny Milka – Bielińskiej oraz pani doradcy zawodowego SOSW, Eweliny Fatalskiej.

Uczniowie odwiedzili pracownię budowlaną, pracownię maszynowej obróbki skrawaniem i pracownię samochodową.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu CKZ umożliwili uczniom SOSW zapoznanie się z maszynami, urządzeniami, narzędziami i materiałami używanymi w procesie praktycznej nauki zawodu na kilku stanowiskach wydzielonych dla branży  samochodowej, mechanicznej oraz budowlanej.

Uczniowie SOSW mieli między innymi możliwość: sprawdzenia ciśnienia powietrza w ogumieniu i jego ewentualnego uzupełnienia, zlokalizowania i sprawdzenia filtra powietrza w samochodzie osobowym, wytoczenia prostego kształtu na tokarce konwencjonalnej, nawiercenia otworu na wiertarce kolumnowej, przecięcia materiału na pilarce taśmowej. W pracowni doradztwa zawodowego uczniowie wykonywali proste zadania praktyczne poprawiające sprawność organizacyjną i manualną.

Warsztaty odbyły się z zachowaniem szczególnej ostrożności sanitarnej oraz zgodności z procedurą bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującą w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.