W dniach 18, 19 oraz 22 października 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie odbyły się warsztaty zawodoznawcze, w których uczestniczyli uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie oraz Pani Monika Durczyńska, doradca zawodowy CKZ, przedstawiła uczniom prezentacje o możliwościach wyboru dalszej drogi kształcenia oraz specyfice nauki w placówce praktycznej nauki zawodu.
W trakcie wizyt nauczyciele praktycznej nauki zawodu, opiekunowie pracowni zaprezentowali zarówno w teorii, jak i w praktyce charakterystykę przedstawionego zawodu.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych w pracowniach: fryzjerskiej, obróbki ręcznej, obróbki materiałowej i łączenia materiałów, budowlanej, pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz mechaniki samochodowej.
Zwiedzając poszczególne pracownie uczniowie mieli możliwość, nie tylko nauczenia się wykonywania zadań praktycznych, ale również poznania warunków pracy odzwierciedlających rzeczywiste miejsca pracy.