Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie

w sprawie zwalniania z zajęć niepełnoletnich uczennic i niepełnoletnich uczniów.