20 lutego 2024 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się konferencja z okazji 10 – lecia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Najlepsze życzenia na ręce obecnej przewodniczącej – Anny Skrzydłowskiej oraz byłej przewodniczącej – Elżbiety Orzechowskiej-Filipczyk, przekazał Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna. W wydarzeniu udział wzięli także m.in. Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomasz Jewuła,
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie Irena Wojtanowicz-Stadler oraz dyrektorzy oraz nauczyciele z jaworznickiej oświaty.
Uroczyste spotkanie wzbogaciły prelekcje wygłoszone przez partnerów JFDZ: przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Regionalnego Centrum ds. LLL i ZSK Instytutu Badań Edukacyjnych w Katowicach oraz Urzędu Pracy w Jaworznie.

10 lat minęło.
10 sensownych i owocnych lat.
Pamiętam wiosnę 2013 roku: pierwsze spotkania w niewielkim gronie z p. Haliną Jarczyk – dyrektorem ZSP nr 3, p. Grażyną Kniat – dyrektorem Technikum Energetycznego. Analiza wyników debaty „Dobry wybór szansą na sukces”, systematyzowanie najważniejszych problemów jaworznickiej edukacji zawodowej i propozycje mądrych rozwiązań. Nieocenione wsparcie i cenne uwagi p. Ewy Zuber – przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej. Życzliwość i rozwaga p. Zbigniewa Miki – ówczesnego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Potem prezentacja świeżej jeszcze koncepcji na majowym spotkaniu z dyrektorami jaworznickich szkół, doradcami zawodowymi, przedstawicielami podmiotów zajmujących się poradnictwem zawodowym i władzami miasta. Pamiętam entuzjazm, żywą dyskusję i cenne uwagi uczestników długiej konferencji.
Nie zapomnę czerwcowego, roboczego spotkania kilkudziesięciu dyrektorów szkół i instytucji miejskich, którzy zaproszeni przez p. Mikę do niewielkiego pomieszczenia gabinetu naczelnika Wydziału Edukacji przy placu Górników dyktowali mi uwagi do redagowanego „na gorąco” regulaminu JFDZ. W ciasnej przestrzeni bardziej czuło się determinację i wolę dobrych zmian. Pamiętam uśmiechy zebranych i optymizm, mimo świadomości czekającej nas wszystkich ogromnej dodatkowej pracy.

Potem nowy rok szkolny 2013/2014 i start od razu od górnego „C”. Od 11 września jesteśmy już umocnieni deklaracjami dobrowolnej współpracy 22 szkół i zaprzyjaźnionych instytucji. Zaczynamy od razu organizację pierwszego wspólnego przedsięwzięcia – Ogólnopolskich Dni Kariery. Potem rodzą się i błyskawicznie realizują następne inicjatywy i pomysły: spotkania, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, warsztaty, konkursy, targi edukacyjne….. Wiele wydarzeń dużych i małych, podczas których uczyliśmy się współpracować z korzyścią dla naszych uczniów. Dziś z przyjemnością odwiedzam facebookowy profil i stronę https://ckz.jaworzno.edu.pl/jfdz/page/2/ gdzie można znaleźć trwały ślad ścieżki, jaką podążało i nadal podąża nasze Forum. Synergiczne działanie uczestników JFDZ poprawiło jakość wyborów edukacyjnych młodzieży, dokonujących coraz lepszych i skuteczniejszych wyborów ścieżki kształcenia. Wzrósł poziom motywacji do uczenia się zawodu, w inicjatywy Forum angażują się lokalni pracodawcy i instytucje o zasięgu ponadlokalnym.
Z perspektywy czasu budzi mój podziw i szacunek kreatywność osób działających w Forum bezpośrednio, na pierwszej linii, niestrudzenie poświęcających swój czas, siły i pomysłowość w udoskonalanie jego funkcjonowania. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale zawsze będę pamiętał ich uśmiechnięte, często nieco zmęczone, ale zawsze pełne wzajemnej życzliwości twarze.

Tomasz Łakomski