Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (po zmianie nazwy jednostki)

Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie_mono_v2Pobierz Załącznik nr 1 – Monochromatyczny – Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla uczniów/nauczycieliPobierz Załącznik nr 2 – Monochromatyczny – Deklaracja uczestnictwa w ProjekciePobierz Załącznik nr 3 - Monochromatyczny – Oświadczenie Uczestnika ProjektuPobierz Załącznik nr 4 A – Monochromatyczny - Lista rankingowa uczniówPobierz Załącznik nr 4 B - Monochromatyczny – Lista rankingowa nauczycieliPobierz Załącznik nr 5 [...]