Kontynuując dobrą praktykę współpracy z partnerami zewnętrznymi Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zorganizowało po raz kolejny specjalistyczne szkolenia dla uczniów kształconych w zawodach „technik pojazdów samochodowych” i „mechanik pojazdów samochodowych”. Tematyka szkoleń znacząco uzupełniła i wzbogaciła zakres umiejętności przyszłych serwisantów samochodowych, a także pozwoliła im na praktyczne zetknięcie się z wiedzą zaczerpniętą wprost z doświadczeń wybitnych fachowców, jakimi bez wątpienia byli nasi goście.

19 października młodzi adepci motoryzacji przeszli bogaty w treści merytoryczne kilkugodzinny kurs obsługi i naprawy układów klimatyzacyjnych, prowadzony przez niestrudzonego i błyskotliwego fachowca. Był nim pan Adam Gertruda, reprezentujący firmę NRF TECHsupport.

26 października temat szkolenia był zgoła odmienny, ale równie ważny. Pan Andrzej Kowalski  – znakomity wykładowca z firmy NTN SNR Polska przystępnie i barwnie przybliżył uczniom skomplikowane zagadnienia związane z obsługą i serwisem systemów napędowych osprzętu silników ze szczególnym uwzględnieniem układów rozrządu.

Jesienna edycja cyklu szkoleń została zorganizowana przez pana Marka Olszewskiego – nauczyciela, doradcę technicznego CKP i lidera zespołu dydaktycznego branży motoryzacyjnej. Jest to inicjatywa tym ważniejsza i cenniejsza, że dzięki niej nauczyciele CKP uzyskali możliwość praktycznego kontaktu z obszarem najnowszych technologii motoryzacyjnych. Była to też doskonała okazja do wymiany cennych fachowych uwag i spostrzeżeń.