Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego będą mogli korzystać z pracowni mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. Środki na budowę nowego obiektu w wysokości ponad 2,5 mln złotych przeznaczone zostaną w ramach projektów z zakresu infrastruktury kształcenia  zawodowego.

Jaworznicki projekt „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie” otrzymał dofinansowanie z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na rozbudowie istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Promiennej o halę będącą pracownią mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. W ramach projektu przewidziano również remont istniejących sal szkolnych: pracowni obróbki maszynowej i pracowni obrabiarek skrawających CNC. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia dla pracowni.

Dzięki budowie, remontowi i doposażeniu pracowni, CKP w Jaworznie będzie mogło skutecznie kształcić zawodowo i przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie będą posiadali w pełny zestaw umiejętności umożliwiający im podjęcie pracy np. w przedsiębiorstwach partnerskich: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. i Turbo TEC Sp. z o.o. – mówi Tomasz Łakomski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

Wyposażenie pracowni zapewni możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych umiejętności, przydatnych na rynku pracy. Uczniowie kształceni w zawodzie technik górnictwa podziemnego uzyskają możliwość zdobycia umiejętności obsługi obrabiarek konwencjonalnych, uczniowie kształceni w zawodzie murarz – tynkarz uzyskają możliwość zdobycia umiejętności przygotowywania zbrojeń budowlanych, uczniowie kształceni w zawodzie technik elektryk uzyskają możliwość zdobycia umiejętności diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, uczniowie kształceni w zawodzie technik mechatronik uzyskają możliwość zdobycia umiejętności programowania i obsługi obrabiarek CNC. Ponadto wzrośnie atrakcyjność kształcenia zawodowego. Osobom niepełnosprawnym umożliwi się zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach do tej pory dla nich niedostępnych: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Łączna kwota projektu wyniesie około 3,1 mln złotych.