I semestr nowego roku szkolnego był dla uczniów klas trzecich technikum samochodowego okresem intensywnego wzbogacania zasobów fachowej wiedzy i umiejętności. 2 listopada 2017 r. mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Markiem Warmuzem – przedstawiciel firmy Continental Aftermarket GMBH, który w sposób przystępny, a jednocześnie bogaty w szczegóły techniczne przybliżył uczniom problematykę związaną z budową i zasadą działania nowoczesnych układów hamulcowych. Podczas spotkania uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie diagnostyki układów hamulcowych, a także przećwiczyć sposób wykrywania usterek i ich usuwania z pomocą specjalistycznych przyrządów diagnostycznych.

Ostatnim z cyklu tegorocznych spotkań z wybitnymi fachowcami z branży motoryzacyjnej było szkolenie z zakresu diagnostyki i obsługi najnowszych układów przeniesienia napędu. 9 listopada 2017 r. w CKP odbyło się praktyczne szkolenie dotyczące regulacji i obsługi kół dwumasowych i nowoczesnych sprzęgieł. Szkolenie poprowadził pan Marek Matejkowski – przedstawiciel firmy Schaeffler Automotive Aftermarket. Firma ta oprócz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzedaży wysokiej jakości części zamiennych dba o kompleksowe szkolenie kadry technicznej dla sektora motoryzacji. Dzięki uprzejmości jej przedstawicieli, w tym szczególnie pana Marka Matejkowskiego, 24 października podpisano umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy CKP i Schaeffler Automotive Aftermarket, dotyczącej przeprowadzania specjalistycznych szkoleń adresowanych do uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Dzięki umowie uczniowie CKP otrzymali możliwość korzystania z rozwiązań technicznych i zasobów fachowej wiedzy firmy Schaeffler, a także uczestniczenia w kolejnych edycjach profesjonalnych szkoleń praktycznych.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń i nawiązanie współpracy z kolejnym ważnym podmiotem z obszaru rozwiązań technicznych dla motoryzacji nie byłoby możliwe bez ofiarności i inicjatywy pana Marka Olszewskiego – doradcy technicznego i nauczyciela praktycznej nauki CKP, któremu tą drogą serdecznie dziękujemy!