na usługę: „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pracowni CKP”

 

Ogłoszenie drzwi

Formularz ofertowy drzwi

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Z powodu niewpłynięcia w wymaganym terminie ofert spełniających wymagania zamawiającego unieważnia się postępowanie wyłaniające dostawcę drzwi.