Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego od 2013 roku bierze udział w tym przedsięwzięciu od 2013 roku.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie planuje:

16. 10. 2023 r. – warsztaty dla doradców zawodowych zorganizowane przez CKZ w Jaworznie oraz  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oddział w Częstochowie.

17. 10. 2023 r. – zajęcia zawodoznawcze w pracowniach CKZ w Jaworznie dla uczniów kasy VIII Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie.

18. 10. 2023 r. – warsztaty „Pierwsze wrażenie robi się tylko raz” dla uczniów klas Szkoły Branżowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie.

19. 10. 2023 r. – warsztaty „Pierwsze wrażenie robi się tylko raz” dla uczniów klas Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie oraz dla uczniów klas Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie.

20. 10. 2023 r. – zajęcia z predyspozycji orientacji zawodowej „Młody Mistrz Fryzjerstwa” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie.