W dniu 16 października 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie oficjalnie otwarto Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023.

Na początku spotkania pani Irena Wojtanowicz – Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie przedstawiła doradcom zawodowym z wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaplanowane działania dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych, dopasowane do potrzeb oraz możliwości każdego ucznia kończącego klasę VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/ 2024.

W dalszej części doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach, które poprowadziła  pani Magdalena Supernat – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oddział Częstochowa. Tematem  tego spotkania były perspektywy pokoleniowe na rynku pracy.

Pani Magdalena omówiła charakterystykę pokoleń BB, X, Y oraz Z oraz przedstawiła wyniki sondażu dotyczącego najważniejszych czynników w pracy, istotnych dla poszczególnych pokoleń. Część wykładową uzupełniła dyskusja, którą zakończono sformułowaniem następujących wniosków: przedstawiciele każdego z pokoleń wnoszą inne doświadczenia, kompetencje, odmienne zainteresowania oraz sposoby komunikowania. Różnice między pokoleniami były i zawsze będą, istotne jest wypracowanie sposobów komunikacji międzypokoleniowej.

W dalszej części spotkania zostały wyszczególnione korzyści z prowadzenia firmy zatrudniającej pracowników z wielu pokoleń.

Uczestnicy zapoznani zostali także z teorią cyklów pokoleniowych Straussa- How`a: „Pokolenie „Z” zmieni rynek pracy?”.