Już wkrótce Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie rozpocznie realizację nowego projektu podwyższającego poziom kompetencji uczennic i uczniów jaworznickich szkół kształcących zawodowo. Projekt realizowany będzie już od września 2018 roku. Przez kolejne trzy lata uczennice i uczniowie szkół współpracujących z CKP będą mogli zdobywać dodatkowe kwalifikacje na specjalistycznych kursach:

 • spawalniczych (MMA, MAG/MIG, TIG),
 • komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego CAD,
 • komputerowego wspomagania numerycznych procesów wytwarzania CAM,
 • programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • prawa jazdy kat. B,
 • operatora koparko – ładowarki,
 • obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,
 • montażu rusztowań budowlanych,
 • obsługi podestów ruchomych z uprawnieniami UDT,
 • obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT,
 • obsługi żurawi HDS,
 • obsługi suwnic IS, IIS,
 • obsługi wciągarek i wciągników IW, IIW,
 • uprawnień SEP.

Uczennice i uczniowie będą również objęci programem płatnych staży wakacyjnych, odbywanych u lokalnych pracodawców na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach szkoleniowych zgodnie z wybranym kierunkiem nauczania. Będą również wspierani przez doradcę zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych.

To nie koniec dobrych informacji dla tej grupy młodzieży, która postanowiła kształcić się zawodowo w Jaworznie. Dla poprawy warunków nabywania przez uczennice i uczniów praktycznych umiejętności zawodowych w ramach projektu doposażonych zostanie 8 pracowni praktycznej nauki zawodu CKP. Na wszystkich uczniowskich stanowiskach znajdzie się nowoczesny sprzęt kontrolno – pomiarowy, specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz profesjonalne narzędzia.