Jaworznicki system kształcenia zawodowego uzyskał nowe możliwości dzięki znaczącej modernizacji bazy praktycznej nauki zawodu. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie całkowicie zmodernizowano park maszynowy pracowni obróbki mechanicznej. W miejscu mocno już wyeksploatowanych obrabiarek stanęły nowoczesne tokarki i frezarki konwencjonalne wyposażone w bardzo dokładny, cyfrowy system kontroli parametrów obróbki. Dodatkowo w pracowni znalazły się półautomatyczne wiertarki, cyfrowo sterowana szlifierka, taśmowa przecinarka do stali i kompaktowa zaginarka do blach.

To nie koniec zmian zwiększających potencjał techniczny CKP. W pracowni programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie funkcjonuje całkowicie nowa tokarka CNC. Nie jest to symulator ani maszyna szkoleniowa, ale pełnowymiarowa tokarka produkcyjna ze skośnym łożem. Obok niej stoi gotowe do pracy nowoczesne trzyosiowe centrum obróbcze CNC z automatycznym magazynem narzędzi.

Najważniejszym i najbardziej okazałym elementem rozbudowy potencjału CKP jest nowo wybudowana hala mechaniki i elektromechaniki samochodowej. W obiekcie o powierzchni 270 metrów kwadratowych i kubaturze blisko 1800 metrów sześciennych  znajdują się trzy pełnowymiarowe stanowiska dydaktyczne do nauki diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych. Każde z nich wyposażone jest w profesjonalny podnośnik nożycowy. Hala posiada własne zaplecze socjalne w postaci toalet i umywalni, antresolę do przeprowadzania instruktażu ogólnego i przeprowadzania szkoleń, pomieszczenie magazynowe, biuro nauczycieli oraz własną niezależną stację kompresorów do zasilania urządzeń pneumatycznych. Bezpieczny i bezkolizyjny wjazd na stanowiska zapewniony jest przez trzy niezależne bramy roletowe. W obiekcie hali nie zabrakło specjalistycznych urządzeń do diagnostyki samochodowej, stanowisk warsztatowych i narzędzi naprawczych. Na antresoli zostały usytuowane stanowiska do analizy elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych systemów samochodowych. Nowo wybudowana hala jest połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem CKP, co pozwala na bezpieczną komunikację w całym obiekcie niezależnie od pory roku.

Nowa baza CKP umożliwi uczniom jaworznickich szkół średnich nowoczesną i bezpieczną naukę zawodu. Szanse na zdobycie poszukiwanego zawodu mają przyszli technicy mechanicy, specjalizujący się w obsłudze nowoczesnych obrabiarek. Uczniowie będą mogli pracować w warunkach odpowiadających środowisku hal produkcyjnych przedsiębiorstw partnerskich, takich jak ZRE Katowice S. A. Technicy pojazdów samochodowych i mechanicy samochodowi uzyskali warunki nauki zawodu identyczne jak w profesjonalnych serwisach pojazdów. Elektromechanicy i mechatronicy będą mogli efektywnie zgłębiać tajniki elektrycznych i elektronicznych systemów współczesnych samochodów.

Wyposażenie pracowni pomoże też uczniom zwiększyć swoje szanse na rynku pracy dzięki umożliwieniu nauczenia się dodatkowych umiejętności. Na przykład:

– technik górnictwa podziemnego uzyska możliwość zdobycia umiejętności obsługi obrabiarek konwencjonalnych, właściwej dla zawodu operator obrabiarek skrawających (ZSZ) lub technik mechanik kształcony w kwalifikacji MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających;
– technik elektryk uzyska możliwość zdobycia umiejętności diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, właściwej dla zawodu technik pojazdów samochodowych kształcony w kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
– technik mechatronik uzyska możliwość zdobycia umiejętności programowania i obsługi obrabiarek CNC właściwej dla zawodu technik mechanik kształcony w kwalifikacji MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Dodatkowe możliwości uzyskali też uczniowie niepełnosprawni. W obiekcie CKP zlikwidowane zostały bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z dysfunkcją kończyn dolnych. Zostało to osiągnięte poprzez przebudowę wejść do obiektu oraz modernizację toalet na poziomie 1 kondygnacji. Stanowiska szkoleniowe w pracowni obróbki maszynowej oraz pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC wyposażono w rozwiązania techniczne umożliwiające zdobywanie zawodu osobom niedosłyszącym.

Wyposażenie pracowni odpowiada zapisom rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia dla zawodów: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, a także opisom rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, opracowanego przez KOWEZiU w 2013 r. w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do
modernizacji kształcenia zawodowego”. Ilość i wyposażenie stanowisk odpowiada także wymaganiom stawianym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ośrodkom przeprowadzającym część praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Należy dodać, że wyposażenie stanowisk szkoleniowych zostało dobrane w oparciu o konkretne rekomendacje współpracujących z CKP pracodawców:
– TURBO TEC Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.
– Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A (ZRE).

Rozbudowa potencjału Centrum Kształcenia Praktycznego została dokonana dzięki realizacji projektu „ZAWÓD = PRACA – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”, współfinansowanego z funduszy UE w ramach działania 12.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: „Infrastruktura kształcenia zawodowego”.