Informuję wszystkich nauczycieli CKZ oraz uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 18 marca 2021 r. w okresie od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2011 r. zajęcia w CKZ odbywać się będą wyłącznie zdalnie – z wykorzystaniem platformy MS Teams CKZ. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem, dostępnym na stronie internetowej CKZ. 
Proszę na bieżąco śledzić wiadomości i ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus oraz na stronie internetowej CKZ. W razie pytań, można się ze mną kontaktować telefonicznie w godzinach pracy (sekretariat CKZ: 32 7629172) bądź przez moduł poczty dziennika elektronicznego LIBRUS dla CKZ.
Życzę wszystkim uczniom wytrwałości i niezawodnego zdrowia!

Tomasz Łakomski – dyrektor CKZ w Jaworznie