W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zrealizowane działania:

 1. W dniach od 19 do 23 października 2020 roku została zorganizowana kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, która odbyła się pod hasłem „Doradzamy zawodowo – wybieramy odlotowo”. Uczestnikami przedsięwzięcia były:
 2. przedszkola miejskie;
 3. szkoły podstawowe;
 4. szkoły ponadpodstawowe;
 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie;
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.

     Partnerami przedsięwzięcia były między innymi: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Jaworznie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Centrum do Spraw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i LLL oraz SWSP Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w liczbach wyglądało tak:

 • 5 dni zorganizowanych przedsięwzięć;
 • 42 partnerów;
 • 32 organizatorów;
 • 6086 odbiorców bezpośrednich;
 • 287 odbiorców pośrednich;
 • 2 listy intencyjne;
 • 1 film;
 • 3 scenariusze zajęć dla uczniów.

Raport z XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W sprawozdaniu ujęto wydarzenia, z których była relacja na stronie internetowej placówki lub na fb – załącznik nr 1.

 • Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości odbył się w dniach od 7 do 18 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany jest co roku i ma na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli:

 • Monika Durczyńska (Centrum Kształcenia Zawodowego

w Jaworznie);

 • Teresa Mulka – Łuszcz (Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaworznie);

 • Monika Lisiecka – Rech (Zespół Szkół Ponadpodstawowych

nr 3 w Jaworznie);

 • Anna Skrzydłowska (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4

w Jaworznie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Jaworznie)

Z 26 zaplanowanych spotkań on – line odbyło się 18. Uczestniczyło w nich 91 uczniów ze szkół podstawowych oraz 575 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram JMP- załącznik  nr 2.

Szczegółowe opisy przedsięwzięć – załącznik nr 3.

 • W I półroczu odbyło się sześć warsztatów dla doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli:
 • Spotkanie on – line dla doradców zawodowych. Organizacja OTK, plan pracy JFDZ w roku szkolnym 2020/2021.

Termin: 22. 09. 2020 – około 20 uczestników.

 • Warsztaty on – line „Sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze.

Termin: 19. 10. 2020 – 21 uczestników.

 • Warsztaty on – line dla nauczycieli i wychowawców klas VI – VIII szkół podstawowych „Nauczyciel i wychowawca doradzają zawodowo”.

Termin: 20. 10. 2020 – 21 uczestników.

 • Spotkanie przedstawicieli członków JFDZ.

Termin: 17.11.2020 – 23 uczestników.

 • Warsztaty dla doradców zawodowych „Wybory zawodowe – praca indywidualna i w grupie”.

Termin: 15.12.2020 – 10 uczestników.

 • Spotkanie on – line dla doradców zawodowych „Raport – ankieta klas VIII. Wybory edukacyjno – zawodowe uczniów klas VIII szkół podstawowych”.

Termin: 01.02.2021 – 26 uczestników.

 • Inne działania realizowane w placówkach na rzecz doradztwa zawodowego :
 • Badania ankietowe uczniów z klas VIII szkół podstawowych miasta Jaworzna dotyczące preferencji wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej – 554 ankietowanych (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie);
 • Opracowanie Raportu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie „Wybory edukacyjno – zawodowe uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna;
 • Projekt MEiN przy współpracy z IBE Monitorowanie Losu Absolwentów Szkół Zawodowych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie);
 • Projekt GWSP w Chorzowie Młodzieżowa Akademia Rozwoju – szkolenia, kursy (Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaworznie);

 • Projekt Aktywność Społeczna – Zrób to dla siebie! (rozwijanie kompetencji miękkich);
 • Projekt  „Zawód = praca _ programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu

z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie”.