W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. informuję, że:

– poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. jest dniem nauki zdalnej dla wszystkich uczniów CKZ ze względu na szczepienie nauczycieli CKZ;

od wtorku 27 kwietnia wszyscy uczniowie CKZ realizują zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym;

– wyjątek stanowią uczniowie klasy 2bś BS ZSP3 kształconej w zawodzie „ślusarz” oraz klasy 2c BS ZSP3 kształconej w zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, dla których zajęcia prowadzone będą w wymiarze 16 godzin nauki w trybie stacjonarnym i 2 godzin nauki w trybie zdalnym.  Pierwszy dzień zajęć dla tych uczniów (środa 18 kwietnia 2021 r.) jest dniem nauki w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem, z zachowaniem obowiązującego w CKZ reżimu sanitarnego.

Tomasz Łakomski – dyrektor CKZ w Jaworznie