7 kwietnia 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie odbyła się dziewiąta edycja powiatowego konkursu technicznego „Technika wokół nas”. W konkursie wzięły udział cztery trzyosobowe drużyny uczniów klas VIII szkół podstawowych miasta Jaworzna.

Celem konkursu było nie tylko rozbudzanie zainteresowań technicznych uczniów, ułatwienie im dokonywania oceny własnych możliwości i predyspozycji oraz integracja młodzieży i nauczycieli z jaworznickich szkół. Jak podkreślali uczestnicy zmagań konkursowych była to także okazja do dobrej zabawy – tym cenniejszej, bo ciekawej, twórczej i ćwiczącej umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Uczniowie wykonywali zadania praktyczne w pracowniach: budowlanej, metrologii, elektrycznej, mechaniki pojazdowej oraz obróbki maszynowej. Uczniowie wykonywali elementy konstrukcji budowlanych, mierzyli części maszyn z dużą dokładnością używając specjalistycznych przyrządów, łączyli elementy obwodów elektrycznych, serwisowali samochód a nawet z powodzeniem zmierzyli się z obsługą obrabiarki do metali. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, co jednoznacznie świadczy o doskonałym przygotowaniu drużyn.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaworznie, w składzie: Michał Gędłek, Elżbieta Mąka i Paweł Kosobudzki. Na drugim miejscu usytuowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie. Trzecie miejsce zajęły ex aequo dwie drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie.

Zwycięska drużyna otrzymała unikalny przechodni puchar, który zgodnie z nazwą, jest przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, którymi jak zawsze są narzędzia i przyrządy o wszechstronnym zastosowaniu technicznym.

Tą drogą składamy serdeczne podziękowania naszemu patronowi: panu Pawłowi Silbertowi  – prezydentowi miasta Jaworzna który wspierał nas wraz z pracownikami Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Dziękujemy  także fundatorowi nagród: panu Konradowi Koziełowi – prezesowi firmy TURBO  TEC, który od wielu lat pomaga nam bezinteresownie w organizacji konkursu.