5 czerwca 2014 r. Centrum Kształcenia Praktycznego po raz kolejny gościło w swoich pracowniach gimnazjalistów pragnących sprawdzić swoje umiejętności stając w szranki konkursu technicznego.

W tym roku zakres konkursu obejmował głównie zagadnienia mechaniczne – a szczególnie zagadnienia związane z mechaniką samochodową. Stąd też tytuł konkursu w tym roku brzmiał:„Mechanika na wesoło”.

Formuła konkursu nie uległa modyfikacji: drużyny reprezentujące jaworznickie gimnazja rozpoczęły rywalizację od rozwiązania testu składającego się z 20 ciekawych zadań. Należało wskazać właściwą odpowiedź, rozpoznać znak graficzny, oszacować wielkość parametru. Po zakończeniu testu przystąpiono do części praktycznej. Drużynom zaprezentowano sposób wykonania naprawy elementu układu hamulcowego dużej ciężarówki. Po odbyciu szczegółowego instruktażu przeprowadzonego przez nauczycieli CKP drużyny przystąpiły do samodzielnej próby wykonania zadania. Mimo pozornej prostoty wymagało ono dobrego zsynchronizowania działań poszczególnych uczniów stanowiących drużynę oraz ich sprawności w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami monterskimi. Uczniowie wykazali się sporymi zdolnościami manualnymi, odtworzyli precyzyjnie sekwencję czynności naprawczych, zadbali też o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku montażowym.

Podsumowanie obu etapów konkursu dokonane przez komisję składającą się z nauczycieli praktycznej nauki zawodu CKP oraz doradców zawodowych wyłoniło najlepszą drużynę. Okazał się nim zespół z Gimnazjum nr 5 w składzie: Kamil Włodarczyk, Kacper Kocot i Kamil Wolniak. Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 4: Szymon Wątor, Grzegorz Myrlak i Piotr Nowak, trzecie zaś drużyna Gimnazjum nr 11: Radosław Gnysiński i Patryk Zięba.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięska drużyna Gimnazjum nr 5 wywiozła do swojej macierzystej szkoły trofeum główne, którym był wykonany w pracowniach CKP oryginalny „Srebrny Tłok”. Nagroda ta ma charakter przechodni, zatem będzie ona własnością zwycięzców do maja 2015 r., kiedy to znów będzie można powalczyć o jej zdobycie w kolejnej edycji konkursu.