Centrum Kształcenia w Jaworznie wspólnie z Urzędem Miejskim przygotowało założenia do projektu o roboczej nazwie „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie„. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i skuteczności kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej. Planuje się dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest kontynuacją procesu podniesienia jakości oferty kształcenia systemu jaworznickiej edukacji zawodowej, rozpoczętego poprzez realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” i autorskiego projektu CKP „PROFESTRADA – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”.

Projekt był konsultowany z lokalnymi pracodawcami, związanymi z CKP poprzez umowy partnerskie dotyczące wspólnych działań podejmowanych dla zwiększenia jakości edukacji zawodowej i wzrostu kompetencji zawodowych absolwentów. Założenia i cele projektu poddawane były również konsultacjom społecznym poprzez  prezentowanie i omawianie ich na spotkaniach Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego.