logo_konkursu_technicznego

26 kwietnia 2016 roku  w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ulicy Promiennej 66 odbył się kolejny konkurs techniczny „Technika wokół nas”. Organizatorem konkursu byli: Centrum Kształcenia Praktycznego i Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Jaworznie.

Konkurs dedykowany był dla uczniom szkół gimnazjalnych  i na celu miał przede wszystkim: rozbudzenie technicznych zainteresowań uczniów, ułatwienie uczniom oceny własnych możliwości i predyspozycji, podkreślenie roli kształcenia zawodowego i przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. W tym roku konkurs przybrał  nieco odmienną od poprzednich formę i przeniósł konkursowiczów w realny świat zawodów wielu branż przemysłowych. W myśl zasady: „Nauka poprzez zabawę”  konkurs polegał na  wykonaniu zadań praktycznych w pracowniach naszej placówki. Wszystkie zadania konkursowe opracowali nauczyciele praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Praktycznego.
W tym dniu na potrzeby konkursu uruchomiono pracownie: ręcznej obróbki materiałów, tokarek konwencjonalnych, montażu elektrycznego, montażu elektronicznego, budowlaną i mechaniki pojazdowej. Do zabawy zgłosiło się siedem drużyn. Uczniowie reprezentowali jaworznickie gimnazja nr: 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11. W skład drużyn wchodzili zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Tym sposobem po raz kolejny przełamaliśmy zawodowe stereotypy. Zadaniem każdej drużyny było wykonanie zestawu konkretnych zadań zawodowych w ściśle określonym czasie i precyzyjnie odmierzanym czasie. Zadania należało wykonać zgodnie z załączoną instrukcją i instruktażem udzielonym przez nauczycieli CKP.

Uczestnicy konkursu zgodnie potwierdzili, że rywalizacja w takiej formie to nie tylko świetna zabawa, ale także ciekawe doświadczenie. W konkursie zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 5 – Krzysztof Markiewicz, Przemysław StachańczykKasper Małek. Walka o drugie miejsce była zacięta. Po rozegraniu dogrywki ostatecznie na drugim miejscu uplasowali się  uczniowie z Gimnazjum nr 9 – Krzysztof Jasicki, Dawid Sowa i Jakub Janarek. Trzecie miejsce przypadło ekipie reprezentującej Gimnazjum nr 6 – Bartłomiejowi Skwarczyńskiemu, Szymonowi Drozdowi oraz Pawłowi Szydle. Uczniowie ze zwycięskich drużyn otrzymali cenne nagrody, które ufundował Urząd Miejski w Jaworznie. Były to mierniki uniwersalne, głośniki do smartfonów, słuchawki z regulacją basów oraz zestawy oświetlenia rowerowego. Nagrodę niespodziankę stanowił puchar przechodni o oryginalnym kształcie,  który zgodnie z regulaminem konkursu jest przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Puchar jest wyjątkowy i unikatowy, ponieważ został zaprojektowany i wykonany przez nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. Szkoła, której drużyna zwycięży trzy razy z rzędu, otrzyma puchar na własność. Największe szanse na ten sukces ma Gimnazjum nr 5, którego drużyna ma już na koncie 2 zwycięstwa.

Mamy nadzieję, że  kolejny konkurs „Technika wokół nas” będzie cieszył się takim samym zainteresowaniem, jak jego tegoroczna edycja. Zapraszamy już dziś!

Artytkuł o konkursie na jaworznickiej stronie miejskiej: www.jaworzno.pl


Regulamin konkursu „Technika wokół nas”

Organizator: Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66 oraz Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego.

 1. Cel konkursu.
  1. Rozbudzenie zainteresowań technicznych uczniów.
  2. Ułatwienie uczniom oceny własnych możliwości i predyspozycji – stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się w tym kierunku.
  3. Uświadamianie i podkreślanie roli kształcenia technicznego – przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze zawodu.
  4. Integracja środowiska szkół gimnazjalnych, wspólne spędzenie czasu.
 2. Zakres konkursu.
  1. Podstawy mechaniki, ręcznej obróbki materiałów, mechaniki pojazdów samochodowych, elektroniki, elektryki, metrologii, robót budowlanych.
  2. Podstawy przepisów BHP.
 • Zasady konkursowe.
  1. Konkurs „Technika wokół nas” odbędzie się 26.04.2016 r. w godzinach 9:30 – 12:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 66.
  2. W konkursie biorą udział drużyny 3 – osobowe z klas I – III jaworznickich gimnazjów.
  3. Wszystkie drużyny będą wykonywać takie same zadania praktyczne
   w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego: mechaniki pojazdowej, tokarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej materiałów, budowlanej, montażu elektrycznego i montażu elektronicznego.
  4. Za każde zadanie można uzyskać od 0 do 5 punktów.
  5. Każde zadanie jest punktowane według opracowanych kryteriów zgodnie ze specyfiką danej branży. Kryteria oceny dotyczą między innymi:
 • przestrzegania przepisów BHP,
 • dokładności wykonywania pomiarów (mechanicznych, elektrycznych),
 • umiejętności i techniki wykorzystania narzędzi,
 • uzyskanego efektu pracy,
 • jakości i estetyki wykonania zadania.
  1. Czas na wykonanie każdego zadania nie może przekroczyć 15 minut.
  2. Uzyskane punkty z poszczególnych zadań sumuje się, a konkurs wygrywa drużyna z największą liczbą zebranych punktów.
  3. Sumowania punktów i obliczanie wyników konkursu będą dokonywać wyłonieni opiekunowie zgłoszonych drużyn.
  4. W przypadku nie wyłonienia zwycięskiego zespołu przewidywana jest dogrywka, również polegająca na wykonaniu prostego zadania technicznego.
 1. Komisja konkursowa.

Komisję konkursową stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych będący jednocześnie egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 1. Nagrody.

Uczniowie wchodzący w skład trzech najlepszych drużyn otrzymają dyplomy i drobne nagrody. Drużyna zwycięska otrzyma nagrodę niespodziankę. Dla pozostałych uczestników przygotowaliśmy dyplomy uczestnictwa.

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest puchar przechodni. Puchar przechodni – zgodnie z nazwą – jest przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Jeżeli zdarzy się, iż dana szkoła trzy razy z rzędu zajmie najwyższe miejsce – otrzyma go na własność.