W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 do grona przedsiębiorstw partnerskich współpracujących z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie dołączyła firma Manuli Hydraulics Polska S.A. Firma ta, działając na ogólnoświatowych rynkach od ponad 40 lat, koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dostawach rozwiązań złączy, komponentów i urządzeń montażowych do hydrauliki wysokociśnieniowej, transportu materiałów przemysłowych oraz chłodzenia.

Rozpoczęcie współpracy zaowocowało podpisaniem trójstronnego porozumienia, którego sygnatariuszami byli: Fabio Del Moro – Plant Manager Manuli Hydraulics Polska S.A., Magdalena Dygdoń-Kliemt – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie oraz Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Celem umowy jest zapewnienie uczniom z branży mechanicznej jak najlepszego wykształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami firmy. Elementami współpracy będą między innymi: spotkania z uczniami przybliżające specyfikę i działalność firmy, wycieczki przedmiotowe, szkolenia, współorganizacja praktyk i staży, udział firmy w opracowywaniu szczegółów programu nauczania oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu w CKZ.