Zawód mechanika wymaga posiadania wielu umiejętności dotyczących procesów naprawczych maszyn, sposobów kontroli jakości, obsługi skomplikowanych urządzeń, montażu konstrukcji, łączenia materiałów… Program nauczania jest bogaty w treści, a do tego jeszcze potencjalni pracodawcy wymagają od absolwentów szkoły dodatkowych kwalifikacji, które w tym programie nie były zapisane. Jak wyposażyć młodego człowieka w tak rozbudowany zasób kompetencji? Jednak można poradzić sobie z tym problemem. Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie współpracując z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice S. A. realizuje program dostosowania poziomu kwalifikacji uczniów do potrzeb firmy. Służą temu wielorakie inicjatywy: przekazywanie informacji naukowo – technicznej przez kadrę inżynierską ZRE, wspólne opracowywanie programów praktyk i staży uczniowskich, zapoznawanie nauczycieli CKP z nowymi technologiami wytwarzania, a przede wszystkim umożliwienie uczniom nauczenia się dodatkowych czynności, których posiadanie może okazać się niezbędne w przyszłej pracy.

12 listopada w pracowni technologii spawalniczych CKP odbyło się szkolenie, na którym uczniowie klasy 3 technikum mechanicznego nabywali umiejętności przygotowywania elementów rurociągów przemysłowych do procesu ich łączenia w większą całość. Pan Józef Gniłka – pracownik ZRE Katowice S. A. wespół z nauczycielami CKP zapoznawał uczniów z technologią wstępnej obróbki elementów używając do tego celu specjalistycznej ukosowarki do rur grubościennych. Następnie uczniowie kolejno wykonywali ćwiczenia polegające na samodzielnej obsłudze urządzenia podczas kształtowania końcówek rur według określonych parametrów. Cały proces nadzorował z ramienia ZRE pan Rafał Sawiak – kierownik Wydziału Armatury i Rurociągów. Ćwiczenia będą kontynuowane aż do osiągnięcia przez uczniów pożądanego poziomu sprawności. Istnieje ogromna szansa na wykorzystanie praktycznych umiejętności nabytych przez uczniów. Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A. wciąż dynamicznie się rozwijają wykonując coraz to bardziej skomplikowane zadania remontowo – modernizacyjne obiektów energetycznych (i nie tylko energetycznych) a Wydział Prefabrykacji Rurociągów funkcjonujący w Centrum Produkcyjnym ZRE w Jaworznie jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii i wysokiej jakości produkcji.