Data Szkoła/ Placówka oświatowa Przedsięwzięcie
19.10.2019
sobota
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie • Popularyzacja i udział w bezpłatnych konsultacjach w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie dla rodziców i uczniów.
21.10.2019
poniedziałek
Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach• IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie. Udział doradców zawodowych oraz zainteresowanych nauczycieli w konferencji oraz w warsztatach (od 10.00 do 16.00)
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1• Zamieszczenie materiałów związanych z „Ogólnopolskim Tygodniem Kariery”w przedszkolnym „Kąciku dla rodziców”.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie• Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód” dla uczniów klas I – III.
Organizator: Magdalena Cebula doradca zawodowy.
Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie• Konkurs międzyklasowy dla uczniów klas IV – VIII pt. „Co wiemy o zawodach?”.
Organizatorzy: doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawcy klas IV – VIII.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie• Konkurs na zdjęcie „Pasja, profesja, powołanie..” (wydrukowane format: A4) dla uczniów klas I i II technikum.
Organizator: ZSP nr 2
22.10.2019
wtorek
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Jaworznie • Zorganizowanie galerii prac plastycznych ”Kim będę w przyszłości?” – uczniowie klasy I – III.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie • Prezentacja dla klas VII „Oferta kształcenia w zawodach w szkołach średnich miasta Jaworzna”.- Monika Durczyńska doradca zawodowy CKP w Jaworznie.
• Warsztaty dla najstarszej grupy przedszkolaków – „Poznajemy zawody – zawód fryzjera”. Prowadzący: Monika Durczyńska – doradca zawodowy CKP w Jaworznie oraz Małgorzata Richter – nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKP w Jaworznie.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie• Spotkanie z pracownikiem hotelu, panią Karoliną Butowicz dla zainteresowanych uczniów klas VII i VIII.
• Konkurs zawodoznawczy dla uczniów klas I – III prowadzony przez doradcę zawodowego, panią Katarzynę Dąbrowską, pt. „Najciekawszy zawód świata.”
Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie• Badanie kompetencji zawodowych zainteresowanych uczniów klas IV – VIII. Organizator: Magdalena Cebula, doradca zawodowy
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie • Warsztaty rozwojowe „Przyszłość z pasją: studia, praca, kariera” dla uczniów klas maturalnych. Organizatorzy: WSB Jaworzno, PUP Jaworzno
• Zawód policjanta – pasja, profesja, powołanie. Uczniowie klas mundurowych Organizatorzy: Komenda Miejska w Jaworznie asp. Michał Nowak
I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie• Zajęcia z edukacji prawnej na temat cyberprzemocy dla uczniów każdej klasy pierwszej liceum (pięć klas, po 45 minut) prowadzone przez prawnika Stowarzyszenia Sursum Corda. Organizator: I liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie• Dzień Kreatywności organizowany przez doradcę zawodowego i nauczycieli w szkole dla uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie• Wyjście uczniów klasy 1te/h: – Hotel BROJAN w Jaworznie jako miejsce realizowania swoich pasji zawodowych; – W Grupie siła! – zajęcia integracyjne.
• Uczniowie klasy 4te/h (hotelarze), 3th/e (hotelarze): spotkanie z absolwentem szkoły (w zawodzie technik hotelarstwa)
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie• Prezentacja dla klas VII „Oferta kształcenia w zawodach w szkołach średnich miasta Jaworzna” – Monika Durczyńska doradca zawodowy CKP w Jaworznie.
• Warsztaty dla najstarszej grupy przedszkolaków „Poznajemy zawody – zawód fryzjera”. Prowadzący: Monika Durczyńska – doradca zawodowy CKP w Jaworznie oraz Małgorzata Richter – nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKP w Jaworznie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie• „Sukces to ja”. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie (od 12.00 do 16.00)
23. 10. 2019 środa Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Jaworznie • Wykonanie makiet „Ciekawe miejsca w naszym mieście” dla uczniów klas I – III
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie • Prelekcja dla klasy VIIa „Świat zawodów w naszym mieście”. Anna Tekieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie• Spotkanie z lekarzem weterynarii, panią Agnieszką Janik dla uczniów klas V.
• Spotkanie z weterynarzem dla zainteresowanych uczniów klas VII i VIII.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie• Wypowiedź pisemna na temat: ”Praca moich marzeń” uczniów klas VI – VIII. Organizator: Magdalena Cebula doradca zawodowy oraz nauczyciele poloniści.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie• Konkurs wiedzy o zawodach „Kto gdzie pracuje?” dla uczniów klas I – III.
• Konkurs zawodoznawczy „Świat zawodów” dla uczniów klas V – VI.
• Wycieczka zawodoznawcza „Magiczny Świat Zawodów” do piekarni „Bigaj” w Jaworznie dla uczniów klasy II. Organizator: Anna Tekieli, doradca zawodowy.
Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie• Warsztaty dla uczniów klas VIII „Projekt i wykonanie T-shirtu człowieka sukcesu. Wystawa prac. Organizator: doradca zawodowy, wychowawca klasy, pedagog szkolny
I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie• Spotkanie uczniów klas trzecich realizujących poziom rozszerzony z języka angielskiego z absolwentem University College Birmingham pt. „ Studia w Angli – czy warto?”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie • Praca strażaka – pasja, profesja, powołanie…” Uczniowie klas mundurowych. Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Pan Paweł Jastrząb
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie• Wyjście do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie na spotkanie „Człowiek z pasją” dla uczniów klas II technikum
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie • Uczniowie klasy 3 tt: Poszukiwanie pracy – jak przełamać stereotypy i nie ulegać uprzedzeniom?
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie• „Świat zawodów w moim mieście”. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie.
• Wolontariat – pasja, profesja, powołanie. Uczniowie klasy VIII szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie
24. 10. 2019 czwartek Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie • Wizyty studyjne u pracodawców dla uczniów klasy III technikum usług fryzjerskich i technikum budowlanego organizowane przez szkołę.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie • Uczniowie klasy3b tg: Pasja, profesja, powołanie – spotkanie z absolwentem szkoły (w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)
• Uczniowie klasy 4tg: Pasja, profesja, powołanie – spotkanie z absolwentem szkoły (w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)
• Warsztaty dla szkolnych doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli „Most, lustro, okno wystawowe, czyli portfolio kariery. Zasoby wspierające doradztwo edukacyjno – zawodowe. Szkolenie dla nauczycieli
• Warsztaty Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport Osiągnij cel  dla nauczycieli.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie• Organizacja pokazowych zajęć z preorientacji zawodowej dla najstarszej grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Mysłowicach. Prowadzący: Monika Durczyńska – doradca zawodowy, Anna Wróbel – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
25. 10. 2019 piątek Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Jaworznie• „MINI PLAYBACK SHOW” – Przedszkole.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie• Wizyta studyjna u pracodawcy Piekarnia „Baja” dla klasy Ia. Aleksandra Szydlik, Natalia Kondoszek – Karwas.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie• Konkurs zawodoznawczy w Kahoot dla uczniów klas II – III oraz uczniów klas V – VI. Odpowiedzialni: doradca zawodowy, wychowawcy świetlicy.
• Dzień Przedsiębiorczości dla uczniów wszystkich klas. Odpowiedzialni: doradca zawodowy, opiekun SU, oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas II – III oraz uczniów klas V – VI.
Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie• Prelekcja i konkurs plastyczny dla uczniów i rodziców pt. „Zawód moich rodziców”
Organizatorzy: doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawcy klas I- III. • Audycja przez radiowęzełszkolny pod hasłem „Bliżej kariery” dla uczniów wszystkich klas. Organizatorzy: doradca zawodowy, pedagog szkolny.
I Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie• Wycieczka do Sądu Rejonowego w Jaworznie dla uczniów klasy 1a (profil ogólny i humanistyczny, rozszerzony przedmiot wiedza o społeczeństwie), przedmiot: Elementy prawa karnego. Zwiedzanie sądu oraz udział w prelekcji Prezesa Sądu. Organizator: I Liceum Ogólnokształcące.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie • Warsztaty cukiernicze „Słodka pasja” dla uczniów klas szkoły branżowej oraz zainteresowanych uczniów z technikum. Organizator: OHP Jaworzno
• Handlowiec z pasją. Moja droga do kariery. Uczniowie klas I i II technikum Handlowe. Organizator: Firma PREFA Polska Sp. z o. o. Dominik Zaborowski.
• Moja ścieżka do kariery. Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie • Warsztaty dla uczniów klasy IV na temat kreatywności przeprowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Chorzowie.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie • Wyjście uczniów klasy 2tg:
– Hotel PAŃSKA GÓRA w Jaworznie jako miejsce do realizowania swoich pasji zawodowych;
-Kuchnia indyjska – prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie• Organizacja pokazowych warsztatów zawodoznawczych dla uczniów klas VII z Mysłowic w pracowniach CKP w Jaworznie. Prowadzący: Monika Durczyńska, doradca zawodowy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
28. 10. 2019 poniedziałek Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy VIIIa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. – Aleksandra Szydlik, Monika Durczyńska.
29. 10. 2019 wtorek Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach• Konferencja szkoleniowa dotycząca nowoczesnych form pracy doradców zawodowych połączona z warsztatami „Strategiczno – ekonomiczne gry szkoleniowe jako element szkolnego doradztwa zawodowego” dla doradców zawodowych oraz zainteresowanych nauczycieli. Organizator: Monika Durczyńska – doradca zawodowy CKP w Jaworznie.
30. 10. 2019 środa Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie • Wizyta studyjna w Banku Pekao S. A. w Jaworznie – zapoznanie ze specyfika zawodu dla uczniów klas VII – VIII. Organizator: Magdalena Cebula, doradca zawodowy.

Przedsięwzięcia organizowane przez cały tydzień:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Jaworznie:
 • Projekt edukacyjny „Mały dziennikarz” – wzbogacamy kąciki tematyczne, organizujemy spotkanie z dziennikarzem i wycieczkę do redakcji gazety, uczestniczymy w spotkaniu z lokalną poetką, panią Urszulą Kępą – przedszkole.
 • Konkurs na logo „Szkolnego Tygodnia Kariery” – klasy VII.
 • Szkolny konkurs na prezentacje multimedialną „Moja pasja” – klasy IV – VIII.
 • „Multimedialna wędrówka – Mapa Karier – Miasto zawodów”.
 • „Jak obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery” artykuł umieszczony na stronie internetowej zespołu oraz w szkolnej gazetce „Nowinki Jedynki”.
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie:
 2. Szkolny konkurs „Mój wymarzony zawód” dla klas I – IV. Aleksandra Szydlik.
 1. Szkoła Podstawowa nr 2:
 2. Przegląd pasji i talentów uczniów klas I – III.
 3. W ramach zadania ”Poznaję ciekawe zawody” odbędą się: spotkanie z policjantem z Komendy Policji w Jaworznie dla klas I
 4. i II oraz spotkanie z ratownikiem górniczym połączone z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas III oraz klas VII i VIII; wyjście do piekarni dla klas I i II; międzyklasowy konkurs dla klas I – III „Poznaje zawody”.
 5. Organizacja spotkania z prywatnym przedsiębiorcą dla uczniów klasy VIII „Jak założyć własny biznes? Wady i zalety prowadzenia firmy”.
 6. Organizacja spotkania z pracownikiem banku dla uczniów klasy VII „Różne oblicza bankowości”
 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie:

Działania będą trwały od 20. 10. 2019 do 25. 10. 2019 roku. Adresatami są wszyscy uczniowie klas I – VIII.

Organizatorzy: Tomasz Nowak, Magdalena Kamińska, Katarzyna Kałdos.

 • Szkolny konkurs z doradztwa zawodowego „Drogowskaz” dla uczniów klas VII – VIII.
 • Konkurs plastyczny „Moja pasja moim zawodem” dla uczniów klas I – VI.
 1. Szkoła Podstawowa nr w Jaworznie 6:
 2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych. Organizator: doradca zawodowy.
 3. QUIZ zawodoznawczy dla uczniów klas starszych. Organizator: doradca zawodowy.
 1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie:
 2. Przegląd pasji i talentów uczniów klas I – III.
 3. W ramach zadania ”Poznaję ciekawe zawody” odbędą się: spotkania z policjantem z Komendy Policji w Jaworznie dla klas I
 4. i grupy przedszkolnej sześciolatków; międzyklasowy konkurs dla klas I – III „Poznaje zawody”.
 5. Świetlicowy konkurs plastyczny dla całej społeczności szkolnej „Mój wymarzony zawód”
 6. Organizacja spotkania z pracownikiem banku dla uczniów klasy VII i VIII „Różne oblicza bankowości”.
 1. Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie:
 2. Wystawa prac uczniów klas VII, VIII „Zawód moich marzeń” (plakat – dowolna technika).
 3. Lekcje tematyczne: „Pasja, profesja, powołanie…” dla uczniów klas VII, VIII.
 4. Wycieczka po pracowniach CKP w Jaworznie „Magiczny świat Zawodów” dla uczniów klas III.
 1. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie:
 2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas II – III oraz uczniów klas V – VI w dniach od 17. 10. 2019 do 24. 10. 2019.

Odpowiedzialni: doradca zawodowy, wychowawcy klas.

 • Kolorowanki o zawodach dla uczniów wszystkich klas w dniach od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019.

Odpowiedzialni: wychowawcy świetlicy.

 1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie:
 2. Warsztaty dla uczniów klasy IV „Sukces to ja”.
 3. Warsztaty dla uczniów klasy VII „Świat zawodów w moim mieście”.

Warsztaty poprowadzi doradca zawodowy Anna Tekieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie.

 1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie:
 2. Konkurs zawodoznawczy dla uczniów klas I – III.
 3. Konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych „Zawód mojego rodzica”.
 1. Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie:
 2. „Moja Praca – moja pasja” – spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów i pasji (policjant, ratownik medyczny, mediator, sportowiec) według ustalonego harmonogramu.
 3. „Droga do celu” – warsztaty z doradcą zawodowym i pedagogiem dla uczniów klas V – VIII.
 4. „Praca = pasja.” – konkurs na prace plastyczne dla uczniów klas V – VIII.
 5. „Gdy dorosnę…” – konkurs na prace plastyczne dla uczniów klas I –III.
 6. Wystawa prac plastycznych złożonych w ramach konkursów – klasy I – VIII.
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworznie:
 2. Zajęcia warsztatowe na temat: sukces zawodowy, jakie cechy są niezbędne do osiągnięcia sukcesu; rynek pracy, predyspozycje zawodowe.
 3. Prezentacje pasji prelegentów: właścicielka fundacji Artemida, kucharz, piekarz.
 4. Wycieczka do zakładu piekarniczego, do sklepu oraz do potencjalnych miejsc pracy w kierunku kształcenia w placówce,

Poznanie przyszłych pracodawców.

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie:
 2. Spotkanie z pracownikami Kancelarii Ślęzak Zapiór i Wspólnicy z Katowic dla uczniów klas II humanistycznych.
 3. Spotkanie z pracownikiem MOPS-u Jaworzno w sprawie wolontariatu dla dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Zajęcia grupowe „Zawody przyszłości” dla uczniów klas II.
 1. III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie:
 2. Pokaz pasji i zainteresowań młodzieży.
 3. Tworzymy z pasją – prace rysunkowe na temat „Mój wymarzony zawód”.
 4. Multimedialna podróż z Mapą Kariery – poznajemy charakterystykę i specyfikę zawodów.
 5. Moja pasja, moim zawodem – spotkanie z trenerem personalnym.
 6. Cytaty i mądre powiedzenia o pracy – prezentacja.
 7. Wypełniamy łamigłówkę i krzyżówkę zawodoznawczą.