Partnerstwo Turbo Tec i CKP w kształceniu zawodowym młodzieży.

Priorytetowym zadaniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie jest nie tylko praktyczne kształcenie zawodowe młodzieży zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, ale także uzupełnianie ich umiejętności o zasób potrzebny konkretnemu pracodawcy. Gwarantuje to dużą skuteczność w przygotowaniu absolwentów do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach. Zadanie to nie mogłoby być wykonane bez dobrej woli pracodawców, którzy wyrażą wolę współpracy z CKP deklarując wsparcie w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii i pomoc w doposażeniu stanowisk praktycznej nauki zawodu. W strefach inwestycyjnych naszego miasta funkcjonują podmioty gospodarcze charakteryzujące się nowoczesnym profilem działalności produkcyjnej, a także chęcią współdziałania w szkoleniu zawodowym młodzieży. Jednym z takich przedsiębiorstw jest dynamicznie rozbudowująca się firma Turbo Tec, będąca niekwestionowanym liderem w dziedzinie serwisu najbardziej skomplikowanych układów, z których zbudowane są współczesne pojazdy samochodowe.

W dniu 24 kwietnia zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy firmą Turbo Tec a Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, określające zasady współdziałania w celu przygotowania uczniów kształconych w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych do wykonywania specyficznych zadań związanych z naprawą: układów zasilania współczesnych silników wysokoprężnych, systemów wspomagania układu kierowniczego, automatycznych skrzyń biegów i z regeneracją turbosprężarek. Ze względu na rangę porozumienia i jego znaczenie dla wsparcia szkolnictwa zawodowego zostało ono podpisane w obecności Prezydenta Miasta Jaworzna – pana Pawła Silberta. W imieniu firmy Turbo Tec porozumienie podpisał jej dyrektor – pan Konrad Kozieł; w imieniu CKP – dyrektor Tomasz Łakomski. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli również udział przedstawiciele firmy Turbo Tec: pan Rafał Walaszczyk i pan Marcin Kaszuba oraz opiekun pracowni mechaniki samochodowej i nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKP – pan Marek Olszewski. Po podpisaniu porozumienia odbyła się robocza narada wszystkich zebranych, której tematem wiodącym były perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Jaworznie w kontekście nowoczesnych kierunków kształcenia w jaworznickich szkołach i strategii gospodarczej miasta. Uroczystość zwieńczyło przekazanie przez firmę Turbo Tec dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zestawu kompletnych urządzeń i podzespołów przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń uczniowskich na stanowiskach praktycznej nauki zawodu.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.jaworzno.pl z artykułu: „Turbo-Tec partnerem CKP”.

Link do artykułu:  http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2186/turbo_tec_partnerem_ckp.html