Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
sporządzony na podstawie art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Plan zamówień publicznych 2017

Opracował: Tomasz Łakomski