W dniu 19 października 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych. Przedsięwzięcie to zorganizowane było w ramach kolejnej edycji projektu „Przestrzeń rozwoju – akademia doradcy zawodowego”, którego celem jest rozwój zawodowy, podniesienie jakości świadczonych usług oraz wzbogacenie warsztatu pracy.

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, panie Monika Łyżwińska oraz Jolanta Buchta poprowadziły na platformie ZOOM szkolenie pt. ”Sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze”.

Tematyka spotkania obejmowała:

  • założenia i rezultaty projektu „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEEts”;
  • prezentacja platformy współpracy online utworzonej w ramach projektu;
  • prezentacja doświadczeń z przeprowadzonych warsztatów z przedstawicielami grupy NEEts;
  • diagnoza wybranych kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, w oparciu o narzędzia wykorzystywane w projekcie;
  • wskazówki metodyczne i analiza kwestii związanych z prowadzeniem zajęć i pracą z osobami młodymi;

Zostały także omówione dwa scenariusze warsztatów skierowanych do osób młodych.