13 września 2016

Minęły 3 lata działalności Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Dzisiaj przyszedł czas podsumowań, analizy i wyciągania wniosków z pracy Rady JFDZ. Czas ten był bardzo pracowity, ale też bardzo owocny. Członkowie Rady JFDZ z sukcesem wypracowali miejski system poradnictwa zawodowego. System, który zaangażował wiele placówek do działania na rzecz społeczności Jaworzna w zakresie doradztwa zawodowego. Opiera się on na obraniu wspólnego frontu działań, generowaniu coraz to nowych pomysłów i przenoszeniu ich na nasz jaworznicki grunt. Za tym sukcesem stoją ludzie, których zaangażowanie, pasja i energia uczyniły poradnictwo zawodowe na terenie naszego miasta jako jeden z kluczowych elementów edukacji.

W radzie JFDZ dotychczas działały: Elżbieta Orzechowska – Filipczyk, Aleksandra Gorstka, Anna Jania, Ewa Latko, Magdalena Plewko – Kotynia, Anna Żurowska oraz Iwona Bulanda – Kierońska. We wtorek 13 września odbyły się wybory członków do nowej Rady JFDZ. W jej skład weszli: Elżbieta Orzechowska – Filipczyk, Aleksandra Gorstka, Anna Jania, Anna Skrzydłowska, Magdalena Wrona, Katarzyna Wilgos i Katarzyna Lutecka. Pierwszym egzaminem dla działaczy będzie Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016. Rada już mocno zaangażowała się w przygotowanie tej akcji w Jaworznie i sądząc po pomysłach – będzie się działo.

Tomasz Łakomski
dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
43-603 Jaworzno ul. Promienna 66
tel.: 32 7629172; 32 7452002