8 grudnia 2023 r. w pracowni mechaniki i elektromechaniki Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie odbyło się szkolenie z zakresu serwisu nowoczesnych układów przeniesienia napędu, przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Schaeffler Polska Spółka z o. o., współpracującej z CKZ w oparciu o umowę partnerską.

Inżynierowie serwisu Schaeffler – pan Wojciech i pan Łukasz w sposób wyczerpujący przekazali uczniom kształconym w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych najważniejsze elementy wiedzy branżowej, dotyczącej zwłaszcza przyczyn awarii oraz sposobów usuwania ich skutków. Nie obyło się bez modułu praktycznego, podczas którego uczniowie mogli w sposób bezpośredni przeprowadzić ocenę poprawności działania elementów i poznać sposoby ich regulacji. Szkolenie zakończyło się testem, przeprowadzonym online z wykorzystaniem telefonów komórkowych wszystkich słuchaczy.

Tą drogą serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy Schaeffler za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz budzące podziw zaangażowanie w proces kształcenia młodych kadr dla obsługi nowoczesnych systemów transportu.