W dniu 28 listopada 2023 roku uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie wraz z opiekunami: panią Mariolą Koszowską oraz panem Dariuszem Bilskim – szkolnymi doradcami zawodowymi uczestniczyli w wizycie studyjnej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Jaworznie.

Pan Adrian Słupski – kierownik Działu Organizacji i Kontroli Przewozów oprowadzał uczestników po zakładzie pracy, dzięki temu mieli oni możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy, zasobami predyspozycji oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań w branży motoryzacyjnej.

Wizyty studyjne są organizowane co roku w ramach Szkolnego Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości. Jednym z organizatorów  tego przedsięwzięcia jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Doświadczenie pokazuje, że takie działanie jest niezbędne przy dokonywaniu wyboru dalszej drogi kształcenia oraz planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Oprócz możliwości odwiedzenia PKM Spółka z o. o. w tym roku szkolnym dla jaworznickich ósmoklasistów przygotowano i przeprowadzono także wizyty studyjne w następujących firmach i przedsiębiorstwach:

  • Tauron Wytwarzanie – Elektrownia Jaworzno III;
  • Graffiti Studio Drukarnia Sitodrukowa;
  • Bank PKO S. A.;
  • Riser spółka z o. o.
  • Turbo – Tec spółka z o. o.;
  • „Co Tydzień” redakcja gazety;
  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie;
  • Zakłady Produkcyjne Energetyki Katowice S. A.;
  • Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Wizyty studyjne są bardzo popularne wśród młodzieży i cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na trudne decyzje związane z wyborem zawodu oraz szkoły średniej., które w najbliższej przyszłości będą musieli podjąć młodzi abiturienci szkół podstawowych.